Ledenlogin

Knooppunt - Raad van Bestuur

Onder de tab "Leden" vindt u de leden van de Raad van Bestuur.

Onder de tab "Documenten" vindt u de verslagen (enkel toegankelijk voor de leden van de Raad van Bestuur).

Groepsonderdelen

Beste uitgever,

Zoals beloofd op de Raad van Bestuur van dinsdag 27 mei, hierbij in bijlage volgende documenten ter inzage:

 

 • RFP
 • RFP Appendix met use cases
 • Offerte Foreach/Wunderkraut

 

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 03/06/2014 - 09:40

Beste uitgever,

Hier vindt u de eerste draftversie van de RFI die uitgestuurd zal worden naar de longlist aanbieder voor Knooppunt 3.0.

Mag ik u vragen om deze grondig na te lezen en feedback te verzamelen, die we zullen bespreken op de komende stuurgroep nu dinsdag 14 januari.

Mocht u alsnog verhinderd zijn om deel te nemen aan de stuurgroep, gelieve me dat zo snel mogelijk te laten weten. U mag gerust iemand afvaardigen, of in extremis me de feedback op voorhand via mail bezorgen.

Postdatum: 10/01/2014 - 15:46

Beste uitgever,

Het projectrapport in bijlage bevat het resultaat van de eerste bevraging van de leden van Knooppunt inzake de wensen en noden voor Knooppunt 3.0.

Het document omvat:

 • een voorstel om de verschillende visies te aligneren en tot een afgebakende scope te komen
 • projectverloop & planning incl. detaiplanning voor fase 1
 • neerslag van de interviews
 • eerste voorstel voor functionele architectuur

Op de stuurgroep van 19 december wordt dit document nader besproken. Tussentijdse feedback is uiteraard al welkom.

Postdatum: 17/12/2013 - 09:01

Beste Bestuurders,

Hieronder vindt u het verslag van de Raad van Bestuur Knooppunt die plaatsvond op 12 september 2013 in het Huis van het Boek.

Eventuele opmerkingen kunnen gemaakt worden tijdens de Extra Raad van Bestuur die gepland staat, plaats te vinden op 23 oktober om 14u.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 07/10/2013 - 09:39

Beste,

Hieronder vindt u de agenda voor de Raad van Bestuur van Knooppunt, die gepland staat door te gaan in het Huis van het Boek op donderdag 12 september 2013 om 14u.

Hieronder vindt u ook het document betreffende de 3 scenario's voor Knooppunt 3.0, die ook doorgenomen is met de Leden van de Stuurgroep, met het verzoek dit intern te bespreken tegen 12 september 2013.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 09/09/2013 - 14:56

Beste,

Hieronder vindt u de definitieve versie van de overeenkomst tussen Knooppunt en de verschillende uitgevers.

Dit is een standaardovereenkomst die voor alle uitgevers dezelfde inhoud bevat.

Postdatum: 02/09/2013 - 10:59

Beste,

Hieronder vind je het persbericht dat Boek.be deze middag zal uitsturen met betrekking tot de start van het nieuwe schooljaar.

Deze versie is reeds aangepast om zoveel mogelijk te beantwoorden aan de opmerkingen / bedenkingen die geformuleerd zijn tijdens de stuurgroep van Knooppunt.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 29/08/2013 - 11:08

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de Algemene Vergadering van Knooppunt die plaatsvond in het huis van het boek op 19 juni 2013.

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

namens Knooppunt vzw

Postdatum: 13/08/2013 - 12:04

Beste,

Hieronder vindt u de samenwerkingsovereenkomst tussen Knooppunt vzw en de uitgevers, zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 19/06/2013, mits de aanpassing van het addendum op pagina 12.

Met vriendelijke groet,

Goedroen vanlerberghe

Postdatum: 02/07/2013 - 10:00

Beste, 

Hieronder vind je het verslag van de Raad van Bestuur die plaatsvond op 19/06 in het Huis van het Boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 01/07/2013 - 13:44

Beste,

Hieronder vind je de voorstellen voor het herwerken van de statistieken pagina's.

Gelieve jullie opmerkingen hieromtrent asap te formuleren.

We wensen deze updates namelijk nog voor het nieuwe schooljaar in productie gerealiseerd te zien. 

Ter info: de cijfers zijn fictief.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Goedroen vanlerberghe

Postdatum: 01/07/2013 - 12:59

Beste Bestuurders,

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de volgende Raad van Bestuur evenals enkele aanvullende documenten ter voorbereiding van de Raad van Bestuur.

Alle documenten nodig voor de Raad van Bestuur zullen ten laatste tegen 12 juni 2013 beschikbaar worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 28/05/2013 - 15:02

Beste Leden van Knooppunt;

Hieronder vindt u de agenda en de uitnodiging voor de volgende Algemene Vergadering van Knooppunt op 19 juni 2013 in het Huis van het Boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

namens Knooppunt vzw

Postdatum: 28/05/2013 - 15:04

Beste Bestuurders,

Hieronder vindt u het verslag van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Knooppunt van 14 mei 2013.

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 27/05/2013 - 09:18

Beste Bestuurders,

Hieronder vindt u het verslag van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Knooppunt van 14 mei 2013.

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 27/05/2013 - 09:15

Beste,

Hieronder een eerste versie van het document rond statistieken en rapportages, zoals besproken met threeships.

Alle opmerkingen hieromtrent verneem ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 13/05/2013 - 15:38

Beste,

Hieronder vind je ons voorstel tot communicatie rond afsluiten ELO koppeling.

Deze communicatie zou (na goedgekeuring) bezorgd worden aan de ELO's en op de site van Knooppunt zichtbaar worden voor de gebruikers van een ELO account.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 13/05/2013 - 09:10

Beste,

Hieronder vind je de uitnoding en agenda voor de Algemene vergadering Knooppunt op 14 mei 2013 vanaf 14u30.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk Knooppunt

Postdatum: 10/05/2013 - 10:48

Beste,

Hierbij de uitnodiging en de agenda voor de volgende Raad van Bestuur gepland op 14 mei 2013 om 13u in het Huis van Het Boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 08/05/2013 - 12:11

Beste,

Hieronder vind je de presentatie gegeven op de personeelsvergadering van De Mare op 22/04/2013.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk Knooppunt

Postdatum: 25/04/2013 - 11:08

Beste,

Hieronder vind je de twee nota's die op tafel lagen op de Raad van Bestuur van Knooppunt op 02 april 2013.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 03/04/2013 - 09:58

Beste,

Hieronder vind je een nieuwe versie van de lidmaatschapsovereenkomst knooppunt vzw waarin de aanpassingen aangeduid zijn via track changes.

De aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de opmerkingen van enkele uitgevers en afgestemd met de juridische dienst van boek.be.

Dit document zal als basis dienen voor de raad van bestuur van knooppunt op 19/02.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 18/02/2013 - 16:21

Beste,

Hieronder vind je de uitnodiging inclusief agenda voor de Raad van Bestuur van Knooppunt die plaats vindt op 19 februari 2013.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 12/02/2013 - 11:32

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de stuurgroep Knooppunt dat plaatsvond op 05/02/2013.

Er zijn twee updates opgenomen in dit document die niet besproken zijn op de stuugroep, maar wel relevant voor de leden van de stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 12/02/2013 - 11:26

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering van de stuurgroep van knooppunt van 07/11/2012.

Als ook de simulatie van de verschillende business modellen algemeen.

Alle vragen en opmerkingen hieromtrent, hoor ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 14/11/2012 - 16:38

Beste,

Hieronder het verslag van de vergadering tussen Smartschool en knooppunt op 03/10/2012.

Dit verslag is ook via mail verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/10/2012 - 13:32

Beste,

Hieronder vindt u de presentatie die als input diende voor de extra vergadering GEWU - Knooppunt die plaats vond in het Huis van het Boek op 04/09/2012.

Het eindconclusie van de vergadering zal in een later stadium ook ter beschikking worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 06/09/2012 - 13:13

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de expertgroep e-publishing van 24/08/2012.

Aanvullend op dit verslag vind je ook een voorstel van Marc de Vijver voor fasering van de tabletoplossing, waarbij hun standpunt is dat dit een basisprincipe is, geen toekomstige ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

 

Postdatum: 04/09/2012 - 10:25

Beste,

Hieronder vind je de presentatie die gegeven werd op de GEWU / Raad van Bestuur Knooppunt op 28/08/2012.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/09/2012 - 10:27

Beste leden van de Stuurgroep,

Zoals besproken op de laatste stuurgroep hieronder het nieuwe voorstel van Threeships rond het businessmodel voor Knooppunt dat op 11 september besproken zal worden tussen Geert Joris en Threeships.

Dit voorstel komt ook op de agenda van de raad van bestuur te staan, maar voor diegene niet aanwezig op de Raad van Bestuur, mogen opmerkingen / bedenkingen altijd gemaild worden.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 24/08/2012 - 10:43

Beste leden van de expertgroep e-publishing:

Hieronder vind je alle feedback die ik ontvangen heb van de 3 aanbieders van een e-boek oplossing, in reactie op de aanvullende vragen die we hen gesteld hebben.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 16/08/2012 - 10:27

Beste,

Hieronder vindt u een voorstel voor een vernieuwe hosting, bij Hostbasket.

De bedoeling is om de Knooppunt omgeving te migreren naar nieuwe servers gedurende de paasvakantie.

Mag ik u vragen om uw feedback door te sturen uiterlijk tegen dinsdag 20 maart, zodat een bestelling woensdag de deur uit kan.

De extra bijlages zijn

 • Voorstel Hostbasket
 • Service Level Agreement
 • Support contract
Postdatum: 13/03/2012 - 17:33

Beste lid van de stuurgroep,

Om onze samenwerking met de diverse ELO's nog verder te formaliseren, is mij gevraagd om een document op te maken met een afbakening van de scope van de samenwerking.

Dit document zal ondertekend worden door de bestuurder van Knooppunt, en door de verantwoordelijke bij de betreffende ELO.

In bijlage vindt u het modeldocument. Mocht u daar nog vragen en/of opmerkingen bij hebben, gelieve mij dat via mail door te geven.

Zodra we een finaal document hebben leg ik dat voor aan de ELO's.

Bij voorbaat dank.

Postdatum: 01/03/2012 - 10:47

Beste uitgever,

 Hieronder vindt u het verslag van de stuurgroep van 24 januari 2012.

Postdatum: 14/02/2012 - 11:24

Beste uitgever, 

In bijlage vindt u de agenda voor de stuurgroep van Knooppunt van dinsdag 22 november 2011.

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 18/11/2011 - 12:31

Beste uitgever,

 Hieronder vindt u het verslag van de stuurgroep van 2 augustus 2011.

Postdatum: 18/11/2011 - 12:22

Beste uitgever,

In bijlage vindt u een eerste voorstel voor schermen voor Knooppunt 2.0

Graag uw feedback.

Dit voorstel is nog niet volledig en wordt verder uitgediept en uitgebreid met een tekstuele analyse begin 2011.

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 21/12/2010 - 17:43

Beste lid van de stuurgroep,

Hieronder vindt u alvast de presentaties die gegeven zijn tijdens de stuurgroep van 30 november.

 • Presentatie door Three Ships
 • Resultaten usability audit door Bram Boot van Namahn (korte versie en volledige versie)
 • Verslag van de stuurgroep
Postdatum: 03/12/2010 - 14:26

Beste uitgever basisonderwijs,

Zoals afgesproken op de vergadering van 24/9/10, plannen we een pilootproject rond ontsluiting van Knooppunt voor het basisonderwijs.

In bijlage vindt u:

Postdatum: 01/10/2010 - 12:44

Beste Knooppunt-lid,

Zoals eerder besproken tijdens de Technische Werkgroep wordt nu werk gemaakt van een actualisering van de scholenlijst op Knooppunt.

We hebben er voor gekozen om dit te doen op basis van een officiƫle scholenlijst - de Edison scholenlijst - van het departement Onderwijs.

In bijlage vindt u deze lijst, onder de vorm van een gezipt excelbestand.

Een woordje uitleg hierbij:

1. U zal een aantal tabbladen zien in het bestand:

Postdatum: 28/06/2010 - 08:52

Hieronder vindt u het verslag van de technische werkgroep Knooppunt van 21/04/2010, in PDF formaat.

Postdatum: 27/04/2010 - 12:18