Ledenlogin

Knooppunt - Stuurgroep

Onder de tab "Leden" vindt u de leden van de stuurgroep van Knooppunt.

Onder de tab "Documenten" vindt u de verslagen (enkel toegankelijk voor de leden van stuurgroep).

Groepsonderdelen

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de OWG van 04/02 evenals het verslag van de extra vergadering rond mogelijke verbeteringen aan de Knooppunt Kiosk evenals een aangepaste roadmap.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 12/02/2014 - 13:12

Beste,

Hieronder vind je een overzicht van de reeds gemelde problemen van de HTML testen. 

Gelieve die door te nemen voor de start van de testen zodat er geen dubbele meldingen zijn. De vaststellingen moeten ook nog bekeken worden door Threeships. We kunnen dan ook niet bij alle vaststellingen al met zekerheid stellen dat ze gelinkt zijn aan de html conversie.

In de mate van het mogelijke is de uitgever content uitgeblankt (wat erg grunge aandoet).

Excuses dat het nog niet in een meer overzichtelijk gegroepeerd document is verwerkt.

Postdatum: 11/02/2014 - 11:43

Beste,

Hierbij alle documenten gelinkt aan de laatste vergadering van de OWG van Knooppunt die plaatsvond op 14/01.

In het verslag leest u welke feedback er verwacht wordt van de uitgevers tegen welke datum.

ook laatste versie van roadmap is hieraan toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 17/01/2014 - 15:33

Beste,

Hieronder het bestelformulier dat beschrijft hoe het nieuwe inlogscherm van de knooppunt kiosk desktopapp eruit zou kunnen zien.

Ik verneem graag jullie opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Goedroen

Postdatum: 27/01/2014 - 09:46

Beste,

Hieronder vind je het voorstel voor een detail raportage rond content-gebruik.

De mock ups vind je op de laatste pagina's.

Gelieve dit intern te bekijken en ons de nodige feedback te bezorgen inclusief akkoord / niet akkoord.

met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 14/01/2014 - 11:36

Beste uitgever,

Hier vindt u de eerste draftversie van de RFI die uitgestuurd zal worden naar de longlist aanbieder voor Knooppunt 3.0.

Mag ik u vragen om deze grondig na te lezen en feedback te verzamelen, die we zullen bespreken op de komende stuurgroep nu dinsdag 14 januari.

Mocht u alsnog verhinderd zijn om deel te nemen aan de stuurgroep, gelieve me dat zo snel mogelijk te laten weten. U mag gerust iemand afvaardigen, of in extremis me de feedback op voorhand via mail bezorgen.

Postdatum: 10/01/2014 - 15:46

Beste,

Hieronder vind je de agenda en de laatste versie van de roadmap.

Aangezien het een nieuw jaar betreft, is de roadmap wat opgeschoont.

De tab bladen in het rood, zijn enkel weerhouden voor archiveringsredenen.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 07/01/2014 - 17:54

Beste,

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende (generieke) Knooppunt Kiosk issues, inclusief mogelijke verklaringen en mogelijke oplossingen.

Waar er bij mogelijke oplossing te bespreken staat, is dit ook opgenomen in de Roadmap.

Indien je opmerkingen hebt over het document, gelieve die door te geven.

Na verwerking van de opmerkingen zal dit ook doorgegeven worden als feedback naar de school.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Goedroen

Postdatum: 07/01/2014 - 15:49

Beste uitgever,

Het projectrapport in bijlage bevat het resultaat van de eerste bevraging van de leden van Knooppunt inzake de wensen en noden voor Knooppunt 3.0.

Het document omvat:

 • een voorstel om de verschillende visies te aligneren en tot een afgebakende scope te komen
 • projectverloop & planning incl. detaiplanning voor fase 1
 • neerslag van de interviews
 • eerste voorstel voor functionele architectuur

Op de stuurgroep van 19 december wordt dit document nader besproken. Tussentijdse feedback is uiteraard al welkom.

Postdatum: 17/12/2013 - 09:01

Beste,

Hieronder de laatste versie van de roadmap inclusief een aangepaste versie van de app issues.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 17/12/2013 - 17:15

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de OWG van december evenals een upgedate roadmap  evenals de twee bestelformulier zoals besproken in de OWG van December 2013.

- bestelformulier auteursrol (voor uitgevers) - 2013-53 in roadmap

- bestelformulier algemene licentietransfer (voor helpdesk knooppunt) - 2013-62 in roadmap

Gelieve deze te bekijken en de nodige opmerkingen te formuleren.

Note:

In de roadmap zijn de app issues en de threeships issues nog niet aangepast.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Postdatum: 12/12/2013 - 16:53

Beste,

Hieronder vind je de agenda en een upgedate roadmap voor OWG 04/12.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 03/12/2013 - 12:18

Beste,

Hieronder een status van de verschillende problemen die gefixt zullen worden op de testomgeving met de release van 29/11.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 29/11/2013 - 11:12

Beste,

Het document wat de werking van het Content Platform (Knooppunt Portaal + CDS) beschrijft is aangepast, zie bijgevoegd.

 

Dit naar aanleiding van de recente wijzigingen in de manier van werken rondom het delen van aantekeningen en antwoorden.

 In hoofdstuk 4.2 staan de instellingen rondom het delen van antwoorden en aantekeningen beschreven voor de verschillende doelgroepen leerkracht en een leerling.

Met vriendelijke groet,

Postdatum: 25/10/2013 - 09:48

Beste,

Hieronder een voorstel voor het vervolgtraject op basis van de stuurgroep die plaatsvond op 17/10.

Alle opmerkingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 20/10/2013 - 20:40

Beste,

Hieronder de presentatie van de Reference voorgesteld op de stuurgroep op 01/10 en hun feedback na het bekijken van het Knooppunt platform.

Hieronder ook de nota van NASCOM na het bekijken van het Knooppunt platform. De presentatie voorgesteld op de stuurgroep op 01/10 is te groot om opgeladen te krijgen op boekenvak. 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 01/10/2013 - 17:26

Beste,

In bijlage een aantal mock ups die duidelijk maken hoe de look en feel van de desktop app zullen aangepast worden om het meer conform de lay out van de Knooppunt Kiosk te maken.

Gelieve eventuele opmerkingen asap door te geven aangezien het ingepland staat voor midden oktober om op te leveren.

Met vriendelijke groet,

Goedroen

Postdatum: 01/10/2013 - 09:06

Beste,

Hieronder vind je een uitleg document over antwoorden aanmaken en delen.

Hopelijk helpt dit jullie verder.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 27/09/2013 - 14:45

Beste,

Hieronder het verslag van de OWG vergadering + de aangepaste roadmap.

Gelieve beide te checken en de nodige acties te nemen waar vermeldt.

Volgende OWG is gepland op 25/10.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 24/09/2013 - 17:36

Beste,

Hieronder vind je twee nieuwe bestelformulieren voor punten besproken op het operationeel overleg.

Gelieve jullie al dan niet akkoord te geven tegen het einde van de week, zodat we al dan niet kunnen bevestigen en inplannen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 09/09/2013 - 11:29

Beste,

Hierbij de bijgewerkte handleiding voor silverpoint + een aangepast doc rond de webservices generieke sso beschrijving.

De wijziging aan de webservices is:

In de response die je van de de webservice terugkrijgt, is een nieuw onderdeel USERHASTEACHERLICENSE toegevoegd. Deze geeft aan of de gebruiker minimaal één licentie heeft geactiveerd waarvoor geldt dat de rol "Leerkracht" verplicht is.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

 

Postdatum: 30/08/2013 - 13:52

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de operationele werkgroep Knooppunt die plaatsvond op 29/08, evenals een upgedate roadmap.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 05/09/2013 - 16:19

Beste,

Hieronder vindt u het verslag van de stuurgroep die plaatsvond op 28/08 /2013 in het huis van het boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/09/2013 - 17:02

Beste,

Hieronder vind je het persbericht dat Boek.be deze middag zal uitsturen met betrekking tot de start van het nieuwe schooljaar.

Deze versie is reeds aangepast om zoveel mogelijk te beantwoorden aan de opmerkingen / bedenkingen die geformuleerd zijn tijdens de stuurgroep van Knooppunt.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 29/08/2013 - 11:08

Beste,

Hieronder de agenda voor de stuurgroep Knooppunt 28/08 in het Huis van het Boek vanaf 13u.

Hieronder vind je ook enkele input document:

- de scope voor Knooppunt 3.0 zoals goedgekeurd binnen de Raad van Bestuur

- een eerste versie met 3 mogelijke scenario's voor Knooppunt 3.0

- een extractie van een voorbereidende meeting tussen enkele uitgevers over communicatie.

Alle documenten zijn drafts en dus niet voor verspreiding geschikt.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 26/08/2013 - 15:24

Beste,

Hieronder vind je de agenda voor de operationele werkgroep die gepland staat op 29/08 in het Huis van het Boek.

In bijlage vind je ook een upgedate roadmap en een voorbereidende tekst betreffende te verwachten helpdesk vragen

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 27/08/2013 - 12:01

Beste,

Hieronder vind je overzicht met de prioriteit van de gemelde app issues inclusief nieuwe status van threeships omtrent de gemelde issues.

Op het excel document is er alvast een filter geplaatst zodat enkel worden getoond:  

- de aangegeven op te lossen issues tegen 1 september

&

- de issues met een andere prioriteit die ook opgeleverd zullen worden met de volgende release.

Voor de geïnteresserden:

Als je de filter wegneemt, zie je ook de prioriteiten voor de andere issues en de afgesloten issues.

Met vriendelijke groet,

Postdatum: 13/08/2013 - 16:57

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de Algemene Vergadering van Knooppunt die plaatsvond in het huis van het boek op 19 juni 2013.

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

namens Knooppunt vzw

Postdatum: 13/08/2013 - 12:04

Beste,

Hieronder vind je iets meer duiding over de functionaliteit 'delen van antwoorden en aantekeningen' binnen silverpoint.

met vriendelijke groet,

Goedroen

Postdatum: 06/08/2013 - 08:06

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering rond de (web)app en de rapporten die plaatsvond op 02/07/2013 in het Huis van Het boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/07/2013 - 12:43

Beste,

Hieronder vind je de presentatie gegeven op de vergadering van de operationele werkgroep gedateerd op 02/07/2013 door Threeships.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 02/07/2013 - 16:47

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering van de operationele werkgroep die plaatsvond op 18/06 + een upgedate versie van de roadmap.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 02/07/2013 - 11:08

Beste,

Hieronder vind je de voorstellen voor het herwerken van de statistieken pagina's.

Gelieve jullie opmerkingen hieromtrent asap te formuleren.

We wensen deze updates namelijk nog voor het nieuwe schooljaar in productie gerealiseerd te zien. 

Ter info: de cijfers zijn fictief.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Goedroen vanlerberghe

Postdatum: 01/07/2013 - 12:59

Beste,

In bijlage de agenda voor de operationele werkgroep van knooppunt en een aangepaste roadmap.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 17/06/2013 - 16:50

Beste leden,

Er is een nieuwe versie van de kiosk opgeleverd voor Android en Ipad.

Hieronder vind je een overzicht van de status van reeds gemelde problemen.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 05/06/2013 - 09:33

Beste,

Hieronder een eerste versie van het document rond statistieken en rapportages, zoals besproken met threeships.

Alle opmerkingen hieromtrent verneem ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 13/05/2013 - 15:38

Beste,

Hieronder vind je ons voorstel tot communicatie rond afsluiten ELO koppeling.

Deze communicatie zou (na goedgekeuring) bezorgd worden aan de ELO's en op de site van Knooppunt zichtbaar worden voor de gebruikers van een ELO account.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 13/05/2013 - 09:10

Beste,

Hieronder vind je de uitnoding en agenda voor de Algemene vergadering Knooppunt op 14 mei 2013 vanaf 14u30.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk Knooppunt

Postdatum: 10/05/2013 - 10:48

Beste,

Hieronder vind je een werk document dat ik voorbereid heb voor een eerste afspraak met het onderzoeksteam rond business modellen.

Dit is een opzet en is dus nog niet volledig, noch afgetoetst met de haalbaarheid of de wenselijkheid.

Dit om te kaderen dat er geen pilootproject voor Knooppunt rond business modellen is afgesproken, maar dat er een vraag voor een onderzoekstraject wordt uitgeschreven in eerste instantie aangevraagd door Knooppunt

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 30/04/2013 - 13:47

Beste,

Hieronder vind je de voorstellen voor de volledig uitgewerkte app lay out.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 26/04/2013 - 10:15

Beste,

Hieronder vind je de presentatie gegeven op de personeelsvergadering van De Mare op 22/04/2013.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk Knooppunt

Postdatum: 25/04/2013 - 11:08

Beste,

Gelieve aan te geven welke van bijgesloten twee achtergrond jullie voorkeur genieten.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 22/04/2013 - 13:19

Beste,

In bijlage een eerste voorstel voor de lay out van de knooppunt app.

Ik heb wel nog gevraagd of er nog andere suggesties zijn om de pop up schermen op een andere manier weer te geven.

Alle input hieromtrent hoor ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 15/04/2013 - 11:06

Beste,

Hieronder vind je de laatste versies van de documentatie rond de apps.

- de functionele spec

- de prioriteiten lijst

- een voorstel van threeships rond navigatie, bookmarks en overzichten.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 27/03/2013 - 15:38

Beste,

Hieronder vind je een nieuwe versie van de lidmaatschapsovereenkomst knooppunt vzw waarin de aanpassingen aangeduid zijn via track changes.

De aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de opmerkingen van enkele uitgevers en afgestemd met de juridische dienst van boek.be.

Dit document zal als basis dienen voor de raad van bestuur van knooppunt op 19/02.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 18/02/2013 - 16:21

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de stuurgroep Knooppunt dat plaatsvond op 05/02/2013.

Er zijn twee updates opgenomen in dit document die niet besproken zijn op de stuugroep, maar wel relevant voor de leden van de stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 12/02/2013 - 11:26

Beste,

Hieronder vind je een eerste voorstel voor een stand op de boekenbeurs onder de vorm van een e-klaslokaal.

Dit document dient als input voor de stuurgroep van 05/02/2013.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/02/2013 - 17:26

Beste,

Hieronder vind je een voorstel uitgewerkt door onze juridische dienst om de lidmaatschapovereenkomst tussen uitgever en knooppunt te formaliseren.

Zowel op de stuurgroep van knooppunt als op de Raad van Bestuur wordt dit document ter discussie op de agenda geplaatst.

Bij deze al de huidige versie van het document ter voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 30/01/2013 - 11:03

Beste,

Hieronder vind je een voorstel voor de agenda van de stuurgroep van knooppunt op 05/02/2013.

Zoals besproken tijdens de laatste stuurgroep, gelieve aan te geven tegen het eind van deze week welke onderwerpen je graag uitgebreid zou bespreken.

De puntjes in rood, zijn issues die ik sowieso graag met jullie zou afstemmen.

Als je agenda punten hebt om toe te voegen, hoor ik het ook graag.

Postdatum: 29/01/2013 - 10:28

Beste,

In onderstaand document zou je normaal alles wat dinsdag besproken is, geïntegreerd moeten terugvinden.

Indien dit niet het geval is, aarzel niet om mij dit te melden.

Ik heb trouwens aan het begin van ieder hoofdstuk de prioriteit melding en de nog uit te voeren aanpassingen van threeships tov de huidige silverboard app.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 25/01/2013 - 14:02

Beste,

Hieronder vind je de upgedate documenten naar aanleiding van de vergadering van de operationele werkgroep knooppunt van 22/01/2013.

- De aangepaste roadmap met de beslissingen van de OWG 22/01 meegenomen

- Finale versie van doc 'herwerking contact formulier knooppunt'

- Finale versie van doc 'herwerking veelgestelde vragen'

- Verslag operationele werkgroep 22/01/2013

- Doc 'Herwerken koppeling knooppunt ELO v0.4

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 22/01/2013 - 19:23

Beste,

Hieronder vind je de laatste versies van de document rond de (web)app knooppunt / digiportail waarbinnen de aanpassingen zoals besproken op de vergadering van 10/01/2013 besproken zijn.

Als hier opmerkingen rond zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 13/01/2013 - 18:48

Beste,

Onderstaand document geeft een aanzet voor het uitschrijven van de use cases voor het herwerken van de koppeling knooppunt / ELO.

Gelieve dit na te kijken en aanpassen en aanvullingen te mailen naar mij.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 08/01/2013 - 16:18

Beste,

Tijdens eerdere operationele werkgroep vergaderingen was reeds aangegeven dat onze veel gestelde vragen niet meer up-to-date zijn en dat het interessant zou zijn om de helpdesk te herwerken met doel de helpdesk werking vlotter te laten verlopen.

Hieronder vind je twee documenten waarin een voorstel wordt uitgeschreven voor respectievelijk het herwerken van de 'contact' functionaliteit en de 'veel gestelde vragen' functionaliteit.

Postdatum: 08/01/2013 - 13:25

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering rond de knooppunt / digiportail (web) app van 20/12/2012.

Dit bevat enkele concrete indicaties van timing en prioriteiten van functionaliteiten.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 21/12/2012 - 17:20

Beste,

Hieronder twee voorstellen voor onderzoeksprojecten voor de uitgeverij van de toekomst die Knooppunt graag zou aanvragen.

Alvorens het volledig uit te werken, dient dit document om te polsen om de knooppunt leden zich kunnen vinden in de project voorstellen.

Vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 21/12/2012 - 13:23

Beste,

Een aangepast document met de verwerking van wat besproken is op de tweede brainstorm sessie omtrent de tablet / eboek oplossing.

Met vriendelijke groet,

Goedroen 

Postdatum: 21/12/2012 - 13:25

Beste,

Hieronder vindt u mijn weergave van de brainstorm sessie rond de tablet eboek oplossing van woensdag 12/12/2012.

Dit is een werkdocument, die gedurende de volgende sessies verder uitgeschreven zal worden.

Opmerkingen hieromtrent kunnen ook besproken op volgende sessie op 17/12 om 10u30 in het Huis van het Boek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 14/12/2012 - 14:37

Beste,

Hierbij vind je een samenvatting van de vergadering die plaatsgevonden op 4/12/2012 tussen de uitgevers, ELO's (informat, eloV en Smartschool) en knooppunt.

Het verslag is eerder een actieplan dan een letterlijke weergave van alles wat gezegd is tijdens de vergadering, met de intentie om ook als leiddraad te dienen voor verder uitwerking.

Alle opmerkingen hieromtrent verneem ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 05/12/2012 - 18:35

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering van de stuurgroep van knooppunt van 07/11/2012.

Als ook de simulatie van de verschillende business modellen algemeen.

Alle vragen en opmerkingen hieromtrent, hoor ik graag.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 14/11/2012 - 16:38

Beste,

Hieronder vind je de presentatie die ik gegeven heb op de bijeenkomst van EU commissie onderwijs op 6 november 2012 in Brussel.

Deze presentatie is gegeven als antwoord op het verzoek van de commissie om zicht te krijgen op de innovatieve initiatieven van de educatieve uitgevers.

 

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 14/11/2012 - 13:34

Beste leden van de stuurgroep,

In bijlage hierbij (eindelijk!) het verslag van de vergadering van de stuurgroep op 23/08/2012.

Alle opmerkingen hieromtrent kunnen vooraf doorgegeven worden of besproken worden op de volgende vergadering van de stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 26/10/2012 - 14:59

Beste,

Hieronder vind je de agenda terug voor de stuurgroep van Knooppunt die zal vergaderen op 7 november 2011 in de Paul van Lil zaal op de boekenbeurs.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 26/10/2012 - 16:29

Beste Leden,

Hieronder vind je het verslag van de Operationele werkgroep van 16/10/2012, inclusief een aangepaste versie van de roadmap.

Als er dringende opmerkingen zijn hieromtrent, aarzel niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 19/10/2012 - 17:24

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de Operationele Wergroep van 11 september 2012.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 15/10/2012 - 11:17

Beste,

Hieronder het verslag van de vergadering tussen Smartschool en knooppunt op 03/10/2012.

Dit verslag is ook via mail verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/10/2012 - 13:32

Beste,

Ter info: Hieronder vindt u een presentatie gegeven door Francesca Borgonovi of OECD omtrent het PISA onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 24/09/2012 - 09:33

Beste,

Hieronder vindt u de presentatie die als input diende voor de extra vergadering GEWU - Knooppunt die plaats vond in het Huis van het Boek op 04/09/2012.

Het eindconclusie van de vergadering zal in een later stadium ook ter beschikking worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 06/09/2012 - 13:13

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de expertgroep e-publishing van 24/08/2012.

Aanvullend op dit verslag vind je ook een voorstel van Marc de Vijver voor fasering van de tabletoplossing, waarbij hun standpunt is dat dit een basisprincipe is, geen toekomstige ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

 

Postdatum: 04/09/2012 - 10:25

Beste,

Hieronder vind je de presentatie die gegeven werd op de GEWU / Raad van Bestuur Knooppunt op 28/08/2012.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 04/09/2012 - 10:27

Beste leden van de Stuurgroep,

Zoals besproken op de laatste stuurgroep hieronder het nieuwe voorstel van Threeships rond het businessmodel voor Knooppunt dat op 11 september besproken zal worden tussen Geert Joris en Threeships.

Dit voorstel komt ook op de agenda van de raad van bestuur te staan, maar voor diegene niet aanwezig op de Raad van Bestuur, mogen opmerkingen / bedenkingen altijd gemaild worden.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 24/08/2012 - 10:43

Beste leden van de stuurgroep knooppunt,

Hieronder de agenda voor de stuurgroep van Knooppunt op 23/08/2012 in het Huis van het boek vanaf 13.00.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 21/08/2012 - 17:07

Beste leden van de expertgroep,

Hieronder vindt u een extra verslag van de vergadering van de expertgroep e-publishing, dat aanvullend bedoeld is op het verslag eerder gepost (de inhoud van het eerste verslag is er ook in opgenomen). Het nieuwe verslag is een compilatie van notities van verschillende mensen.

Verder is er ook een aangepast verslag van 07/08/2012 opgeladen met als enig verschil dat Marc ook onder de aanwezigen vermeld wordt.

Als er nog opmerkingen zijn op dit verslag, kan dit besproken worden op de vergadering van 17/08.

Met vriendelijke groet,

Postdatum: 16/08/2012 - 10:23

Beste,

Hieronder vind je het verslag van de vergadering van de operationele werkgroep van Knooppunt die plaatsvond op 10 augustus 2012.

Aanvullend hierop vind je ook een aangepaste versie van de roadmap evenals een openstaande takenlijstje met 'to do's.

Als hierover opmerkingen zijn of onvolledigheden, gelieve mij een seintje te geven.

Met vriendelijke groet,

Goedroen Vanlerberghe

Postdatum: 14/08/2012 - 13:29

 

Beste uitgever,

 In bijlage vindt u de agenda voor de stuurgroep van Knooppunt van dinsdag 17 april 2012.

 Met vriendelijke groet,

 Frank

 

Postdatum: 12/04/2012 - 14:53

Beste,

Hieronder vindt u een voorstel voor een vernieuwe hosting, bij Hostbasket.

De bedoeling is om de Knooppunt omgeving te migreren naar nieuwe servers gedurende de paasvakantie.

Mag ik u vragen om uw feedback door te sturen uiterlijk tegen dinsdag 20 maart, zodat een bestelling woensdag de deur uit kan.

De extra bijlages zijn

 • Voorstel Hostbasket
 • Service Level Agreement
 • Support contract
Postdatum: 13/03/2012 - 17:33

Beste lid van de stuurgroep,

Om onze samenwerking met de diverse ELO's nog verder te formaliseren, is mij gevraagd om een document op te maken met een afbakening van de scope van de samenwerking.

Dit document zal ondertekend worden door de bestuurder van Knooppunt, en door de verantwoordelijke bij de betreffende ELO.

In bijlage vindt u het modeldocument. Mocht u daar nog vragen en/of opmerkingen bij hebben, gelieve mij dat via mail door te geven.

Zodra we een finaal document hebben leg ik dat voor aan de ELO's.

Bij voorbaat dank.

Postdatum: 01/03/2012 - 10:47

Beste uitgever,

 Hieronder vindt u het verslag van de stuurgroep van 24 januari 2012.

Postdatum: 14/02/2012 - 11:24

Beste uitgever, 

In bijlage vindt u de agenda voor de stuurgroep van Knooppunt van dinsdag 22 november 2011.

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 18/11/2011 - 12:31

Beste uitgever,

 Hieronder vindt u het verslag van de stuurgroep van 2 augustus 2011.

Postdatum: 18/11/2011 - 12:22

Beste uitgever,

in bijlage de nieuwe versie van de flyer, op basis van jullie feedback.

Mag ik jullie vragen om een goed voor druk te geven, uiterlijk tegen vrijdag?

Mvg,

Frank

Postdatum: 10/08/2011 - 11:05

Beste lid van de stuurgroep,

In bijlage het ontwerp  (2 PDF's) voor de flyer die we gaan uitsturen om Knooppunt 2.0 te communiceren.

Postdatum: 03/08/2011 - 11:48

Beste uitgever,

In bijlage vindt u:

 • de agenda voor de stuurgroep van Knooppunt van dinsdag 2 augustus 2011.
 • een voorstel tot modelovereenkomst tussen Knooppunt en de ELO's

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 01/08/2011 - 15:33

Beste uitgever,

Hieronder vindt u de agenda van de stuurgroep.

Postdatum: 14/02/2011 - 15:17

Beste uitgever,

In bijlage vindt u een eerste voorstel voor schermen voor Knooppunt 2.0

Graag uw feedback.

Dit voorstel is nog niet volledig en wordt verder uitgediept en uitgebreid met een tekstuele analyse begin 2011.

Met vriendelijke groet,

Frank

Postdatum: 21/12/2010 - 17:43

Beste lid van de stuurgroep,

Hieronder vindt u alvast de presentaties die gegeven zijn tijdens de stuurgroep van 30 november.

 • Presentatie door Three Ships
 • Resultaten usability audit door Bram Boot van Namahn (korte versie en volledige versie)
 • Verslag van de stuurgroep
Postdatum: 03/12/2010 - 14:26

Beste uitgever basisonderwijs,

Zoals afgesproken op de vergadering van 24/9/10, plannen we een pilootproject rond ontsluiting van Knooppunt voor het basisonderwijs.

In bijlage vindt u:

Postdatum: 01/10/2010 - 12:44

Agendapunten

 • Overzicht ontwikkelingen Three Ships
 • Stand van zaken Volumelicentie Basisonderwijs
 • Stand van zaken Klassenopdracht (Class Assignment)
 • Varia
  • Limiet opladen bestanden (Van In)
  • Batch import van leerkrachten (Plantyn)
  • Uitsluiten LAC (Van In)
  • SEO/Google Analytics
  • Federatie 3de partijen - stand van zaken
 • Volgende werkgroep
Postdatum: 20/08/2010 - 11:54

Beste Knooppunt-lid,

Zoals eerder besproken tijdens de Technische Werkgroep wordt nu werk gemaakt van een actualisering van de scholenlijst op Knooppunt.

We hebben er voor gekozen om dit te doen op basis van een officiële scholenlijst - de Edison scholenlijst - van het departement Onderwijs.

In bijlage vindt u deze lijst, onder de vorm van een gezipt excelbestand.

Een woordje uitleg hierbij:

1. U zal een aantal tabbladen zien in het bestand:

Postdatum: 28/06/2010 - 08:52

Hieronder vindt u het verslag van de technische werkgroep Knooppunt van 21/04/2010, in PDF formaat.

Postdatum: 27/04/2010 - 12:18

Hieronder vindt u de agenda voor de Technische Werkgroep Knooppunt van 21 april 2010. In bijlage vindt u dezelfde informatie als PDF.

 • Inhoudelijke discussie Volumelicentie Basisonderwijs
 • Inhoudelijke discussie Class Assignment
 • Varia
  • Communicatie
  • Scholenlijst
  • Federatie 3de partijen - stand van zaken
 • Volgende werkgroep
Postdatum: 20/04/2010 - 10:44

In bijlage het voorstel van Hostbasket

Postdatum: 28/01/2010 - 12:55

Presentatie door Three Ships rond de Volumelicentie (ook Groepslicentie genoemd) voor het basisonderwijs

Postdatum: 26/01/2010 - 23:56

Presentatie door Three Ships rond Class Assignment

Postdatum: 26/01/2010 - 23:53