Ledenlogin

Gereglementeerde Boekenprijs

Beeld: 

De Vlaamse Regering heeft vandaag een aangepast ontwerp van decreet i.v.m. de gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. Dit dossier wordt de komende maanden nog voorgelegd aan de Strategische AdviesRaad voor Cultuur (SARC) en de Raad van State.

Het definitieve ontwerp wordt in het najaar ingediend in het Vlaamse Parlement, zodat het decreet per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Zie ook www.deredactie.be

Naar het ontwerp van decreet