Ledenlogin

Boekenoverleg

in

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) nam in 2007 het voortouw om de relevante partijen inzake boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen te brengen, dat het Boekenoverleg werd gedoopt. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid gesteund op gemeenschappelijke belangen.

Vaste deelnemers van het Boekenoverleg zijn Boek.be, Canon Cultuurcel, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Letterenhuis, Iedereen Leest, Verenigde Boeken Importeurs, Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, Vlaams Fonds voor de Letteren, Vlaamse Auteursvereniging, Vlaamse Boekverkopersbond, Vlaamse Uitgeversvereniging, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen en het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk.

Memorandum

Ter gelegenheid van de Vlaamse parlementsverkiezingen kwam het Boekenoverleg in het voorjaar van 2009 naar buiten met een uitgebreid memorandum dat focust op Vlaamse bevoegdheden: Het boek - een veelzijdig product. Daarin wordt een waaier aan wensen en eisen opgelijst die betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen met linken naar het boek: cultuur, onderwijs, economie, wetenschap, welzijn en media.

Als algemene prioriteiten schuift het Boekenoverleg naar voren dat de financiële inhaalbeweging voor het boek en de letteren moet worden gecontinueerd en dat de Vlaamse regering met alle mogelijke middelen druk uitoefent op de federale regering voor de realisatie van de federale eisen.

Concreet vraagt het Boekenoverleg een Vlaams beleid dat de creatie en de productie van boeken stimuleert, een ruime verspreiding en promotie van het boek garandeert 
de leesbevordering verder uitbouwt, opleiding en innovatie bevordert, oog heeft voor een internationale context en een hart heeft voor het verleden (erfgoed).

U kunt het integrale memorandum hier downloaden (760kb).
 
Het boek - een veelzijdig product werd op 19 mei 2009 voorgesteld op een debat in het Huis van het Nederlands (Brussel) waar vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen hun licht lieten schijnen over het memorandum. Het initiatief om met één stem te spreken kreeg een positief onthaal. Het Memorandum werd vervolgens aangeboden aan de nieuwe Vlaamse regering.

Daarnaast legde en onderhield het Boekenoverleg contacten met verschillende federale en Vlaamse volksvertegenwoordigers - de zogenaamde ‘boekantennes’ - over uiteenlopende boekenbeleidsthema’s.