Ledenlogin

Leerstoel Boek.be

in

Het Kenniscentrum organiseert sinds 2008 jaarlijks in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de Leerstoel rond een actueel onderwerp in de boekensector. Hieronder vindt u een overzicht met betrekking tot alle voorgaande edities.

*  *  *

Leerstoel Boek.be - 18 maart 2016 - 16u

Stadscampus Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Thema: "Hoe bereikt het boek de audiovisuele media?”

Keynote: Wim Brands, Auteur, Presentator VPRO-programma Boeken

 Schenken de media voldoende aandacht aan boeken? Kan de  boekensector daarin een stimulerende rol spelen en zo ja op welke  manier? Neemt het belang van de traditionele media af en nemen de  sociale media deze plaats in? Op welke manier kan de boekensector  inspelen op het toenemende mediagebruik met mobiele toestellen?  Wat is het effect van boekenprogramma’s op televisie en radio? Is het  niet beter om boeken te ‘verpakken’ in andere programma’s? In  spelprogramma’s? Deze en vele andere vragen benadert Wim Brands  eigenzinnig en met kennis van zaken.

Prijs: € 10.-

 

Leerstoel Boek.be - 6 maart 2015

Thema: "Current issues in the international book business "

KeynoteJürgen Boos, Frankfurter Buchmmesse 

 Jürgen Boos is directeur van de Frankfurter Buchmesse, de grootste  professionele boekenbeurs ter wereld. Vanuit zijn functie volgt hij de    ontwikkelingen in de boekensector van dichtbij op. In deze lezing  gaat  hij  dieper in op de belangrijkste trends in de wereld van  uitgeverij,  distributie en verkoop van boeken. 

 

 

Wat zijn de uitdagingen waarmee de internationale uitgeverswereld vandaag geconfronteerd wordt? Hoe zal de sector zich in de toekomst ontwikkelen? Zullen nieuwe internationale spelers de boekensector gaan domineren? Hoe zullen technologische ontwikkelingen het boekenvak beïnvloeden? Welke plaats zal de boekhandel nog innemen? Vanuit zijn vele internationale contacten deelt Jürgen Boos zijn unieke visie op deze onderwerpen met ons. Een boeiende kijk op de toekomst, zeker met het oog op het Gastlandschap van Nederland en Vlaanderen op de Buchmesse van 2016. 

Het verslag van de uiteenzetting leest u hier

De presentatie vindt u hier

 

Leerstoel Boek.be - 14 maart 2014

Thema: "Reading Promotion in Finland"

Keynote: Dr. Sari Sulkunen, Universiteit van Jyväskylä, Finland. 

Dr. Sari Sulkunen is onderzoekster en hoofddocent aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Haar expertise omvat internationaal vergelijkend leesvaardigheidsonderzoek en het gebruik van ‘authentieke’ teksten (bijvoorbeeld uit kranten of tijdschriften) in het onderwijs. Ze is nauw betrokken bij internationale onderzoeksprojecten zoals IALS (International Adult Literacy Survey) en PISA (Programme for International Student Assessment). Momenteel analyseert ze de resultaten van PISA 2009 en is ze belast met de coördinatie in Finland van PIRLS (Progress in Reading Literacy Study). Zij is lid van de High Level Group on Literacy van de Europese Commissie.
De leescapaciteit en het leesplezier bij Finse kinderen en adolescenten zijn herhaaldelijk beoordeeld als één van de hoogste in internationale onderzoeken zoals PIRLS 2011 en diverse PISA-studies. In haar lezing geeft Dr. Sulkunen eerst een kort overzicht van hoe men tot deze situatie is gekomen in Finland, zowel in nationale als in internationale contexten. Vervolgens gaat ze op zoek naar mogelijke verklaringen en redenen die schuilgaan achter deze hoge leesperformantie. Op basis van haar onderzoek schetst ze diverse aspecten van de nationale culturele context, het onderwijssysteem en individuele attitudes met betrekking tot lezen.

De tekst van de lezing van prof. Sulkunen vindt u hier. 

Een Nederlandse samenvatting vindt u hier. 

 

Leerstoel Boek.be - 22 maart 2013

Thema: "Merchants of Culture - The Transformation of Trade Publishing - 1960 to the Present"

Keynote: Prof. John B. Thompson, professor of Sociology at the University of Cambridge, U.K. 

John B. Thompson richt zich in zijn onderzoek op hedendaagse veranderingen in het boekbedrijf, een thema dat hij met name behandelde in het spraakmakende Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century (2010). In zijn lezing gaat hij dieper in op de ontwikkelingen in het Angelsaksische boekbedrijf, die vaak een voorbode zijn voor wat bij ons te gebeuren staat. 

Respondent René Van Loon, directeur van VBK België, geeft een repliek op de stellingen van professor Thompson. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het Nederlandstalige boekbedrijf stelt hij zich de vraag of de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zich ook bij ons (zullen) voordoen.

Praktisch


Leerstoel Boek.be - 2 maart 2012

Thema: "The Social Importance of Reading"

Keynote: Dr Jane Davis, Directeur van The Reader Organisation (V.K.)

Jane Davis doceerde ruim 15 jaar aan het Department of Continuing Education van de Universiteit van Liverpool. In 1997 zei ze het academische milieu vaarwel en richtte ze The Reader Organisation op. Ze bracht hiermee een ware omwenteling tot stand in de wereld van de leesbevordering in het Verenigd Koninkrijk.

Haar uitgangspunt is dat alleen boeken ons in staat stellen om de menselijke ervaring volledig te begrijpen. Ze ging aan de slag om grote groepen mensen uit minder bedeelde kringen tot lezen aan te zetten. Zowel single mums en vluchtelingen als daklozen en gevangenen leren dankzij haar interactieve aanpak klassieke literaire teksten lezen. Deze intensieve leeservaring doorbreekt hun sociale isolement en verbetert hun positie in de maatschappij.

‘Ik realiseerde me dat wat ik altijd had geloofd over literatuur - dat het mensen kan helpen om hun leven te begrijpen en beslissingen te nemen - onmiskenbaar waar is: het zet mensen enthousiast aan het denken en leidt tot vriendschap en een groepsgevoel.‘

In haar lezing gaat Jane Davis dieper in op het sociale belang van het lezen en op de betekenis ervan in de uitbouw van een warme samenleving.

 

Leerstoel Boek.be - 18 maart 2011

Thema: "Old Books and E-Books: Friends or Enemies?" 

Keynote: Prof. Robert DarntonCarl H. Pforzheimer University Professor at Harvard, Director of the Harvard University Library

Robert Darnton is een wereldvermaarde cultuurhistoricus die als geen ander geplaatst is om de evolutie van het boek in een bredere context te plaatsen. Darnton is niet alleen directeur van de Universiteitsbibliotheek van Harvard, hij is ook de grondlegger van het Gutenberg e-project en zat op de eerste rij bij de afspraken tussen Google en de Amerikaanse universiteiten. In zijn boek The Case for Books. Past, Present, and Future (2009) komt hij uitgebreid op deze ervaring terug.

In zijn lezing voor de Leerstoel Boek.be gaat Darnton dieper in op de verhouding tussen het gedrukte boek en het elektronische boek. Hij maakt een evaluatie op van het Google Book Search programma vanuit zijn ervaring als gesprekspartner van Harvard University en plaatst het binnen een historisch perspectief. 

 

Leerstoel Boek.be - 20 mei 2010

Thema: "Books without Borders? Readers, Writers and Publishers in the Global Literary Marketplace".

 • KeynoteProfessor Claire Squires
  Als hoogleraar aan de University of Stirling (VK) en directeur van het Stirling Centre for International Publishing and Communication volgt Claire Squires de internationale ontwikkelingen in het boekenvak op de voet. Ze bekijkt de staat van de globale literaire markt in de 21ste eeuw vanuit het perspectief van de uitgevers, boekverkopers en lezers. Meer specifiek gaat ze in op de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en de gevolgen van een toenemende commercialisering en ketenvorming. 

 •  Respondent: Koen Clement, algemeen directeur van de WPG Uitgeversgroep. Hij stond dit jaar uitgebreid in de belangstelling door de overname van A.W. Bruna en Standaard Uitgeverij. Vanuit zijn praktijkervaring reageert hij op de uiteenzetting van Claire Squires. - Wegens ziekte kon Clement helaas niet aanwezig zijn. Hij werd in extremis vervangen door Carlo Van Baelen, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren.  

Ga naar het fotoverslag


Leerstoel Boek.be - 23 april 2009

Thema: "Crossmediaal uitgeven: verhalen overbrengen in een multimediale wereld".

De sprekers waren:

 • Keynote: Lisa Holton, Fourth Story Media, New York
  Lisa Holton was actief als succesvol uitgever van kinderboeken bij o.m. Harper Collins en Disney Global. Zij gaf onder meer de Harry Potterboeken uit. Vandaag staat ze aan het hoofd van Fourth Story Media, een eigen studio met focus op crossmediale projecten (www.fourthstorymedia.com)
 • Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 
 • David Huijzer, hoofdredacteur InCT (Platform Innovatief Uitgeven, Nederland)
 • Ronald Soetaert,  hoogleraar Universiteit Gent, voorzitter Stichting Lezen Vlaanderen
 • Geert Joris, directeur Boek.be

Lees het verslag.

 

Leerstoel Boek.be - 23 april 2008

Thema: "Uitgeverij, boekhandel en bibliotheek in de digitale wereld: partners of opponenten?".

De sprekers waren:

 • Yvo Volman, deputy head of unit of the Digital Libraries & Public Sector Information Unit, European Commission, DG Information Society & Media
 • Christine de Mazières, déléguée générale van het Syndicat national de l’édition (Frankrijk)
 • Denis Zwirn, directeur Numilog (Frankrijk)
 • Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen
 • Geert Joris, directeur Boek.be

Lees het verslag.

Lees het persbericht over de oprichting van de Leerstoel Boek.be in 2008.