Ledenlogin

Frequently Asked Questions

Is ISTC verplicht?

Nee. Dergelijke beslissingen worden genomen door het Internationale ISTC Agentschap. Momenteel bestaat hier nog geen consensus over.

Wat als de uitgever geen ISTC voorziet?

Momenteel is dat geen probleem. Wij zien ISTC's voornamelijk als een doel om online opzoekbaar te blijven, en te zorgen dat er geen nee-verkoop gecreëerd wordt. Door een ISTC te koppelen aan alle publicatievormen van één boek, kan je dat ook in online shops gaan gebruiken, waardoor je steeds een volledig overzicht hebt van alle publicatievormen die van de titel bestaan, waardoor de koper een overzichtelijke 'keuze' kan maken. Een uitgever die hier niet in wenst mee te stappen, zal door ons (nog, zie boven) niet verplicht worden. Wij zien dit uitsluitend als een bijkomend middel dat meer verkoop kan genereren en de online zichtbaarheid van de publicaties verbetert.

Andere voordelen zijn nog:

  • ISTC als overkoepelende code voor het opvolgen van verkoops- en ontleenstatistieken
  • ISTC’s omvatten zelf geen gegevens in verband met de rechten van een werk, maar kunnen wel gebruikt worden om de werken te identificeren. Beheersvennootschappen hebben met ISTC’s de ideale code om over de landsgrenzen verschillende werken te identificeren.

Welke soorten werken komen in aanmerking voor ISTC-toekenning?

De volgende types van werken kunnen onderscheiden worden met een ISTC:

  • Proza: de tekst van een roman, een strip of een naslagwerk.
  • Liedtekst: een ISTC kan enkel de tekst omvatten, voor de notatie van de muziek moet er een andere code gebruikt worden.
  • Poëzie
  • Audiovisuele scenario’s: scenario’s en/of richtlijnen voor opgenomen audiovisuele prestaties, zoals filmscenario’s, tv-reeksen, documentaires, etc.
  • Audio scenario’s: scenario’s en/of richtlijnen voor radio presentaties en andere voornamelijk niet muzikale audio prestaties.
  • Podium scenario’s: scenario’s en/of richtlijnen voor “live” audiovisuele voorstellingen.
  • Andere scenario’s: scenario’s die niet onder de drie voorgaande vallen zoals preken, lezingen, speeches, etc.

Kunnen fotoboeken en beeldverhalen ook een ISTC krijgen?

Een werk komt in aanmerking voor een ISTC zolang het voornamelijk uit tekst bestaat. Illustraties en afbeeldingen kunnen er in voorkomen, maar niet als die de absolute boventoon voeren. Fotoboeken en strips of graphic novels met geen tekst kunnen dus geen ISTC krijgen.

Wat gebeurt er met een samengestelde bundel, bv. wetenschappelijk werk met per hoofdstuk een andere auteur? Krijgt elk hoofdstuk dan een ISTC of wordt dat nummer per bundel toegekend?

Er is een keuzevrijheid in het bepalen van het ISTC voor een dergelijke samengestelde bundel. Het ISTC kan bij een samengestelde bundel zowel per hoofdstuk toegekend worden, als voor het geheel van de bundel. Dit hangt grotendeels af van wat de uitgever op het oog heeft met de bundel. Wenst hij de afzonderlijke hoofdstukken nog op andere manier te publiceren / de rechten hiervan door te verkopen? Of wenst hij het geheel verder uit te geven? Een uitgever of de ISTC-aanvrager moet zelf steeds de overweging maken over de zin van het ISTC in elk specifieke geval.

Welk doel heeft ISTC voor educatieve uitgaven waarbij er telkens een gewijzigde editie op de markt komt?

Voor educatieve uitgaven kan een ISTC ervoor zorgen dat, als een ‘koper’ op zoek gaat naar een schoolboek (op basis van een oud ISBN), hij via het ISTC toch terechtkomt bij de meest recente versie.
Voor educatieve uitgaven worden twee procedures aangeraden door het Internationale Agentschap. In eerste instantie raden zij aan om een ISTC aan elke ‘gereviseerde’ editie toe te kennen, als ‘afgeleid ISTC’ van het originele werk. Daarnaast zou aan het geheel van het werk (inclusief alle gereviseerde edities) één overkoepelend ISTC toegekend kunnen worden als ‘oorspronkelijk ISTC’.
Een ISTC overkoepelt echter niet het geheel van handboek, werkboek, handleiding, e.d. van een educatieve uitgave. Er wordt navraag gedaan bij het Internationale Agentschap of ISTC hier ook iets in kan gaan betekenen.

Moet er voor elke herziene editie een nieuw ISTC aangevraagd worden?

Er wordt afgeraden om voor zo’n editie een nieuw ISTC aan te vragen, tenzij er een significante wijziging is gebeurd aan de hoofdtekst. Een significante wijziging wordt door het Internationale Agentschap aangeduid als een aanpassing van de hoofdtekst. Als er daarin bijvoorbeeld verwezen wordt naar het voorwoord (of naar gewijzigde illustraties, zie volgende), dient er een nieuwe editie met een nieuw ISTC aangemaakt te worden.

De illustraties in onze publicatie wijzigen, maar de tekst wordt onveranderd overgenomen in de nieuwe editie. Moet ik een nieuw ISTC aanvragen?

Normaal gezien moet er geen nieuw ISTC-nummer aangevraagd worden als de illustraties in een boek wijzigen, tenzij dit inhoudt dat de rechten op het werk veranderen. Dan moet er een nieuwe code geregistreerd worden, als een afgeleide van het oorspronkelijk werk.

ISTC Internationale publiciteit:

BTLF asked how we were marketing the ISTC to publishers Beat said he was including the ISTC with other identifiers whenever he talks to industry gatherings. Roy said that publishers seem more interested in ISTC as the number of e-book ISBNs has increased. They are looking for a title identifier like ISTC to manage their products (ISBNs). BTLF is currently studying the documentation and working in the STRS Test system.