Ledenlogin

Wat is een ISTC?

Wat is ISTC?

Het ISTC is een unieke identifier voor tekstueel werk. Centraal staat hier het WERK in de meest algemene zin van het woord, zijnde een ‘vaste’ tekst die in verschillende uitgavesoorten beschikbaar is, bv. als paperback, als hard back, als luisterboek, als e-boek, enz. Eenzelfde ISTC wordt dus toegekend aan elke manifestatie van een identiek werk, en dus aan elk ‘metadata record’ dat in de ISTC-database voorkomt. Kortom, een ISTC is een Super-ISBN!

De syntax van het ISTC

Het ISTC-nummer wordt als volgt gevormd:

  1. Registratie element: 3 alfanumerieke karakters die verwijzen naar het ISTC-RA dat het nummer registreerde. Voor Meta4Books is dit A08.
  2. Jaarelement: 4 karakters die overeenkomen met registratiejaar ISTC
  3. Werkelement: 8 alfanumerieke karakters. Dit is een unieke code die het werk identificeert. Het wordt automatisch gegenereerd door het STRS (Standard Tekst Registration System van het Internationale ISTC Agentschap), na controle van zijn uniekheid. Het is momenteel niet mogelijk, zoals bij ISBN’s om vooraf een lijst met codes ter beschikking te krijgen.
  4. Check digit: 1 alfanumeriek karakter

Bv. ISTC A08 2012 12B4A105 7

Aanvraag en registratie

De aanvraag en de registratie in het boek verloopt op dezelfde manier als momenteel voor ISBN-aanvragen: manueel of via automatische procedure (op basis van ISTC-Onix). De aanvragen zullen vanaf voorjaar 2012 via Meta4books verlopen.

In theorie kan iedereen een ISTC voor een werk aanvragen (auteur, uitgever, beheersvennootschap, boekhandel, bibliotheek, andere). Het is uiteraard het meest voor de hand liggend dat de rechthebbende (auteur of uitgever) hierin het voortouw neemt.

Het ISTC-nummer moet, net als het ISBN, gepubliceerd worden in de colofon van de publicatie, tenzij het nummer retroactief wordt toegekend.

Tarieven

In 2012 kunnen leden van VUV vanaf februari 2012 en voor de duur van het jaar gratis ISTC’s aanvragen voor al hun publicaties, incl. de backlist.

 

Voor niet-leden gelden de  volgende tarieven:

Prijzen (excl. 21% BTW) Niet-leden VUV
Per titel € 10,00
Quantumkorting vanaf 100 titels € 7,00
Quantumkorting vanaf 1000 titels € 5,00

Meer informatie over ISTC in België en Nederland?

 

Neem contact op met Meta4Books, Annika@boek.be