Ledenlogin

Voor Uitgevers

Lidmaatschap GEWU

Voordelen van een lidmaatschap

 • Belangenbehartiging in de maatschappelijke discussie over de waarde van leermiddelen
 • Belangenbehartiging voor het creëren van een gezond ondernemersklimaat 
 • Jaarlijkse omzetmeting  
 • Opleidingen en workshops 
 • Recht op juridische en fiscale ondersteuning. 
 • Samenwerken en ervaringen uitwisselen over ontwikkelingen per onderwijssector en op het gebied van auteursrecht, ICT en digitalisering. 
 • Deelname aan het GPRC- kwaliteitslabel. 
 • Onderdeel van een rijk uitgevers-,

Overleg GFK

De GFK-cijfers over de verkoop van boeken in Vlaanderen bevatten enkele hiaten. Met name sommige segmenten worden niet volledig geteld met de huidige methode.

Graag willen met u bekijken:  

 • wat GFK minimaal moet meten 
 • in welke segmenten de data onvoldoende zijn 
 • hoe we dit beter kunnen meten

Dit overleg vindt plaats op donderdag 11 mei 2017. We nemen achtereenvolgens een aantal segmenten onder de loep. U kiest zelf voor welke onderdelen u aanwezig wilt zijn.

Inschrijven

Over GEWU

Wat is GEWU?

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) is een ledenorganisatie en verdedigt de belangen van uitgevers van educatieve, wetenschappelijke, professionele en informatieve uitgaven.

Over GAU

Wat is GAU?

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) is een ledenorganisatie. Wij verdedigen de belangen van uitgevers en boekenimporteurs van algemene fictie en non-fictie boeken, strips, kinderboeken enz., die een zetel in Vlaanderen of het Brussels Gewest hebben en die lid zijn.

Voor de uitgevers van school- en wetenschappelijke uitgaven, is er een aparte zusterorganisatie ‘GEWU’ (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers).

Een uitgever kan van beide organisaties lid zijn.

Aanbieding collectieve tabletoplossing

De educatieve uitgevers binnen GEWU werken reeds een aantal jaren samen rond het breed en laagdrempelig toegankelijk maken van digitale leermiddelen. Een uitstekend voorbeeld van deze samenwerking is Knooppunt (www.knooppunt.net), een uniek online platform dat aan alle betrokkenen in het Vlaamse onderwijs (d.i. leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten, verspreid over alle onderwijsniveaus) toelaat om met één login en één paswoord toegang te krijgen tot digitale leerinhouden.

BTW

Zodra hier materiaal voorhanden is, zal dit online komen

Auteursrecht

Zodra hier materiaal voorhanden is, zal dit online komen

Beleidsonderwerpen

Beleidsonderwerpen

Inhoud syndiceren