Ledenlogin

Boekenvak - Nieuws

Wat vind je het moeilijkste als je een stad bezoekt? Een boekhandel voorbijgaan zonder even binnen te stappen? Een onbekende boekhandel bezoeken, zorgt steeds opnieuw voor inspiratie. Misschien worstelt professor Pierre Delsaerdt, de verantwoordelijke voor de opleiding Informatie en Bibliotheek Wetenschappen (IBW) aan de Universiteit Antwerpen, ook met dit probleem. Hij vroeg aan zijn studenten dit jaar om een paper te schrijven over een boekhandel. Twee papers springen er in positieve zin uit.

Gepost op: 26/08/2015

In de e-book barometer kan Boek.be voor het eerst presenteren hoe de gemiddelde e-bookprijs (de consumenten advies prijs) zich verhoudt tot de gemiddelde prijs van een papieren boek.

In 2015 bedraagt de gemiddelde prijs van een e-book slechts 59,5% van die van het papieren boek. In 2010 was dat nog meer dan 83%. De gemiddelde prijs van een e-book bedraagt nu 8,89 euro tegenover 12,09 euro in 2010. Een gemiddeld e-book is sinds 2010 ruim 36% goedkoper geworden.

Gepost op: 25/08/2015

De boekenverkoop in Vlaanderen kende in de eerste helft van 2015 een lichte stijging tegenover vorig jaar. De omzet steeg met 0,5%, het aantal verkochte exemplaren met 2%. De strips hadden een omzetgroei van 6,5%. Ook de fictie kent een stijging van 1%. Non-fictie heeft een moeilijke periode achter de rug. Non-fictie informatief daalde met 4% en non-fictie vrije tijd met 1,4%.

Gepost op: 19/08/2015

Auteur en levensfilosoof Christiane Beerlandt, geboren te Turnhout op 7 juni 1955, overleed na een korte ziekte op 18 juni 2015. Zij werd in intieme kring begraven. Zij schreef een enorm oeuvre op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezin en gezondheid, psychologie, filosofie. Van haar werk werden tot op heden meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Dit aantal is des te opmerkelijker als men weet dat de meeste van haar boeken het formaat benaderen van een Dikke Van Dale.

Gepost op: 14/07/2015
Vlaams Parlement

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de invoering van een gereglementeerde boekenprijs om de levensvatbaarheid van de boekensector positief te beïnvloeden. Op 22 juni organiseerde de Commissie Cultuur een eerste hoorzitting waarbij het voorstel van het Boekenoverleg door de verschillende stakeholders werd toegelicht. Op 10 juli vond een gedachtewisseling plaats met  Minister van Cultuur Sven Gatz. Zowel de Minister als de diverse politieke fracties uitten de ambitie een gereglementeerde boekenprijs in te voeren.

Gepost op: 10/07/2015

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) hebben hun literaire canon bekendgemaakt. Het is een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief. Het gaat om een lijst van 50 (+ 1) titels die in Vlaanderen als essentiële werken worden beschouwd.

Gepost op: 01/07/2015

Ontdek hoe Google denkt (en werkt) en doe daar als uitgever, redacteur of marketeer je voordeel mee. In de cursus Google voor Uitgevers leer je Google beter kennen, ook SEO en Analytics komen aan bod. Organisatie i.s.m inct. 

Gepost op: 30/06/2015

Uitgeverij Lannoo nv en Publishing House Dot Be - eigenaar van Academia Press - hebben een akkoord bereikt over de overdracht van de activiteiten van Academia Press naar Uitgeverij Lannoo. De overdracht gebeurt per 24 juni 2015.

Gepost op: 29/06/2015

De priis wordt georganiseerd door de Europese Commissie samen met de European Writers' Council, de Federation of European Publishers en de European and International Booksellers Federation.

Gepost op: 24/06/2015

De Antwerpse stripauteur Luc Cromheecke (°1961) wint de Bronzen Adhemar/Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip 2014. Dat is bekendgemaakt tijdens de openingsavond van het Stripgidsfestival in de Warande in Turnhout.

Gepost op: 15/06/2015
Inhoud syndiceren