Ledenlogin

Conferenties

Book Ville 

Book ville werd voor het eerst In februari 2016 georganiseerd. Bookville nodigt professionals uit de boekensector uit om op een kritische manier na te denken over bepaalde werkwijzen, beelden of trends in de boekenmarkt. Een aantal sprekers uit binnen- en buitenland zorgen voor de inspiratie. U vindt hier een overzicht van alle voorgaande edities.

Staat van het Boek

De partners van het Boekenoverleg, waar Boek.be deel van uitmaakt, organiseren sinds 2010 de Staat van het Boek. Naar aanleiding van dit evenement worden beleidsmakers en actoren uit de boekensector bij elkaar gebracht, telkens rond onderwerpen die het voorwerp uitmaken van de actualiteit. De Staat van het Boek is een uitgelezen ontmoetingsmoment voor auteurs, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers. U kan hier een overzicht van alle voorgaande edities raadplegen.

Leerstoel

Het Kenniscentrum organiseert sinds 2008 jaarlijks in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de Leerstoel rond een actueel onderwerp in de boekensector. U vindt hier een overzicht met betrekking tot alle voorgaande edities.