Ledenlogin

Internationale ambities?

  • Het Europees KMO-instrument ondersteunt bedrijven met veel groeipotentieel op zowel financieel vlak (subsidies tot €2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren. Bijgevolg zal er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening gebeuren van het ingediende dossier – voor meer informatie zie: www.vlaio.be/maatregel/europees-kmo-instrument-sme-instrument?search  
  • Eurostars: EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma dat zich richt tot ondernemingen met onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten die samen met buitenlandse partners een innovatief product in de markt wil zetten. De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de EUROSTARS-lidstaten, die de centrale beslissing volgen. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast– voor meer informatie zie www.vlaio.be/maatregel/eurostars  
  • Creative Europe: Het Creative Europe-programma (2014-2020) is het Europese subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sector (tot 50% subsidie). Het omvat een sub-programma Cultuur voor ondersteuning van Europese samenwerking voor de culturele en de creatieve sectoren. Een cross-sectoraal programmaonderdeel voorziet daarnaast middelen voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten, alsook voor een financiële garantiefaciliteit – voor meer informatie zie www.creativeeurope.be ; https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture 
  • Horizon 2020: Horizon 2020 brengt de opvolgers van de Europese onderzoek- en innovatieprogramma’s, zoals het Zevende Kaderprogramma, CIP en EIT, samen in één programma. Er zullen via dit programma publieke middelen ter beschikking gesteld worden van onderzoeksinstellingen, universiteiten, en innoverende particuliere ondernemingen en kleine bedrijven. Horizon 2020 wordt gekenmerkt door een duidelijke focus op innovatie, de uitdaging-gebaseerde benadering en de vereenvoudiging van deelnameregels. Er zijn drie pijlers waarbij ‘Industrial leadership” het interessantst is voor de boekensector (subsidie tot 70 of 100%) – voor meer informatie zie http://www.europrogs.be/concepten/horizon-2020