Ledenlogin

Op zoek naar kennis en/of advies?

  • KMO Groeisubsidie voor het inwinnen van strategisch advies of het aanwerven van een strategische medewerker (tot € 50.000 per kalenderjaar – voor meer informatie zie http://www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie 
  • Onderzoek (50%) & Ontwikkeling (25%) Bedrijfsprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe (wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere) kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd. Het doel is deze in een latere fase te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of de aanmerkelijke verbetering ervan. De subsidie omvat een minimum steun van € 100.000 en een maximum steun van € 3 miljoen. Dit basispercentage kan nog worden verhoogd met 20% (ko) of 10% (mo). Een extra-steun van 10% is mogelijk bij samenwerking van bedrijven.  
  • Baekeland-mandaten: Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. Het project moet een wetenschappelijke uitdaging vormen en een probleemstelling bieden die een onderzoeker de kans geeft om zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardig onderzoeker. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer – voor meer informatie zie www.vlaio.be/maatregel/baekeland-mandaten