Ledenlogin

Doelstellingen

Kenniscentrum onderzoekt

Het Kenniscentrum onderzoekt bepaalde evoluties in de Vlaamse boekenmarkt op vraag van haar leden. Deze onderzoeken vinden gewoonlijk plaats in samenwerking met partnerorganisaties uit de sector en/of academische universiteiten en hogescholen. Voor een volledig overzicht van de onderzoeken die aan bod kwamen kan u hier terecht.

Kenniscentrum informeert

Het Kenniscentrum houdt de vinger aan de pols met betrekking tot wat er zich op de boekenmarkt afspeelt en dat zowel in economisch, technologisch, juridisch als maatschappelijk opzicht. Deze informatie is terug te vinden in de informatiekiosk van het Kenniscentrum enerzijds en via de Twitter account van het Kenniscentrum anderzijds.

Kenniscentrum professionaliseert

Met het oog op een constante professionalisering in de Vlaamse boekensector biedt het Kenniscentrum zelf bepaalde opleidingen aan die inspelen op noden van de leden. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum, al dan niet in samenwerking met derde partijen, een aantal jaarlijkse evenementen om de boekensector in de schijnwerpers te plaatsen.