Ledenlogin

Over Librius

in

Librius - vroeger bekend als RUIT - is de beheersvennootschap van de Vlaamse boekenuitgevers. Zij keert aan haar leden de vergoedingen uit die zij ontvangt van de centrale beheersvennootschap Reprobel. Deze vergoedingen hebben betrekking op de zogenaamde 'wettelijke licenties' (reprografie, openbaar leenrecht, ...), zoals geregeld in de Belgische Auteurswet. Daarnaast fungeert Librius ook als doorgeefluik voor soortgelijke buitenlandse vergoedingen.

Zoals bekend behoort het auteursrecht uitsluitend toe aan de auteur van het beschermde werk of, in geval van overdracht of licentie, aan de uitgever. Het is derden dus in de regel verboden om dit werk in enige vorm te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken.

De wet bevat echter een aantal uitzonderingen op dit principiële verbod, die 'wettelijke licenties' worden genoemd. Zo kan, onder strikte voorwaarden, een papieren kopie worden gemaakt van een kort fragment of een afbeelding uit een boek, voor privégebruik of in het raam van onderzoek en onderwijs ('reprografieregeling'). In de toekomst - als een wetswijziging uit 2005 eindelijk in werking treedt - zal deze wettelijke licentie worden uitgebreid met de print van digitale uitgaven.

Daarnaast stelt Librius aan zijn leden ook vergoedingen uit het openbaar leenrecht ter beschikking. Ook die vergoedingen worden geïnd door Reprobel. De Auteurswet bevat tot slot ook een uitzonderingsregeling voor de digitale kopie van boeken in de familiekring (bv. scan, download, ...- nog niet in werking) en de digitale kopie/intranettransmissie van boeken in een onderwijsomgeving en voor wetenschappelijk onderzoek (wel in werking maar nog steeds geen vergoedingsregeling).

De vergoedingen uit reprografie - goed voor het leeuwendeel van de vergoedingen die Librius aan haar leden uitkeert - zijn afkomstig van, enerzijds, een heffing op kopieerapparaten, multifunctionals, faxen en scanners, en, anderzijds, een heffing op de genomen kopieën. Die laatste heffing wordt vooral door grootkopieerders (onderwijs, overheid, bibliotheken, bedrijven) betaald, maar ook u betaalt die heffing als u in een kopieercenter kopieën maakt. De leenrechtvergoedingen worden, althans op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap, centraal door de overheid ten laste genomen voor haar openbare bibliotheken.

Meer info: www.librius.com

Info & lidmaatschap

Wenst u meer informatie over de werking van Librius, haar vergoedingsysteem of de Auteurswet?  Of overweegt u om als uitgever lid te worden van Librius? Een lidmaatschap bij Librius biedt u heel wat voordelen, terwijl de lidmaatschapsbijdrage beperkt is!