Ledenlogin

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk onderzoekt aankoopbeleid bibliotheken en samenwerking met boekhandels

Beeld: 

Op 26 mei keurde het Vlaamse parlement een resolutie goed waarin het parlement aan de Vlaamse Regering vraagt om: “de positie van de zelfstandige boekhandel te ondersteunen op het vlak van opleiding, coaching, collectieve actieplannen, gelijke kansen biedend voor overheidsopdrachten, investeringsondersteuning”.

Mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, gaf aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk de opdracht om een onderzoek te starten naar het aankoopbeleid van bibliotheken en naar de mogelijke samenwerkingverbanden met boekhandels.

Ze vraagt daarbij naar een inventaris van huidige praktijken in binnen- en buitenland, de juridische valkuilen en de mogelijkheden om samen te werken.Voor dit onderzoek is een budget van 40.000 euro uitgetrokken. Het moet worden opgeleverd in de eerste helft 2013. De minister wil de samenwerking tussen boekhandel en bibliotheek stimuleren. Dat meldde de minister op 2 juli in haar antwoord op een parlementaire vraag.

Bibliotheekleveringen zijn voor veel boekhandels een belangrijk segment in hun omzet. In een aantal Europese landen, onder meer in Frankrijk, bestaat er een limiet op de korting die boekenleveranciers mogen geven. Bij ons bestaat die niet, waardoor bij toepassing van de wet op de openbare aanbestedingen, de lokale bibliotheken de facto verplicht zijn om hun boeken aan te kopen bij de boekhandelaar die de laagste prijs en dus eigenlijk de grootste korting biedt. Vaak resulteert dit in een kortingsopbod tussen de lokale boekhandelaars enerzijds en grote spelers op de boekenmarkt anderzijds. Op die manier subsidiëren de boekhandelaars de bibliotheken, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Ook de bibliotheken hebben belang bij het voortbestaan van een goede lokale boekhandel die  een uitgebreid en divers assortiment kan aanbieden en goede service en advies kan leveren aan zijn lezers. Frequente gebruikers van de bibliotheek kopen dikwijls heel wat boeken. Ook bij het uitstippelen van een leesbevorderingsbeleid is het dus belangrijk dat bibliotheken en boekhandels nauw kunnen samenwerken.

De gunningscriteria voor levering aan bibliotheken resorteren volledig onder de lokale autonomie. De Vlaamse overheid kan goede modellen aanreiken, wat ook zal gebeuren op basis van concrete voorstellen uit het onderzoek die in het voorjaar 2013 ter beschikking moeten zijn.

Bron: eigen berichtgeving