Ledenlogin

Boek.be schakelt met Uitgeverij van de Toekomst in hogere versnelling

Beeld: 

Na een succesvolle start schakelt Boek.be met het project Uitgeverij van de Toekomst in een hogere versnelling. Met vier pilots in de startblokken, een denktank die zich engageert in creatieve BookLabs, een najaarsconferentie rond mediaconvergentie en een XL e-paviljoen op de Boekenbeurs zet Boek.be de digitale krijtlijnen van de boekensector uit.

e-Volutie bij Boek.be

De boekensector ingeslapen? Uitgevers hardnekkig trouw aan folio? E-reading een trendy en voorbijgaande hype? Nee, de Vlaamse boekensector is wel degelijk in beweging. Zesentwintig uitgeverijen hebben zich actief geëngageerd in het project Uitgeverij van de Toekomst. Dit Boek.be-project dat met IWT-steun de Vlaamse boekensector een extra digitale duw moet geven, is een innovatieve denktank en onderzoekslab waar technologie en boek streven naar een ultieme co-creatie. Uitgevers en technologiepartners denken samen met de academici van iMinds, een onafhankelijke onderzoeksinstelling, na over de toekomst van het boek. Van technologie en maatschappelijke trends tot vernieuwende businessmodellen die de uitgever moeten helpen om op alternatieve manieren inkomsten te genereren. Want digitaal staat voor verbreding van het economische en culturele draagveld. Een uitbreiding en verrijking van het bestaande ecosysteem. Met de technologievreemde auteur en de nieuwsgierige, ongeduldige lezer aan beide uiteinden van de waardeketen.

Vier op een rij: innovatie in het boekenvak

Uitgeverij van de Toekomst zet in op innovatie; een bottom-up verhaal dat een antwoord biedt op de vragen en noden van uitgevers. Een collectief verhaal ook waarbij uitgevers samen de schouders zetten onder digitale initiatieven. Verschillende pilots met technologische insteek zien het daglicht.

1. Ontwikkeling van een authoring tool om verrijkte (kinder)boeken te maken

Het aanmaken van verrijkingen (bv. video, geluid, annotaties, …) is momenteel omslachtig, arbeidsintensief en niet user friendly; het gebeurt in een gesloten omgeving, die zelden toegankelijk is voor de auteurs en veel ICT-kennis vereist. Daarom gaat Uitgeverij van de Toekomst op zoek naar mogelijkheden voor ondersteuning om op een generieke en kostenefficiënte wijze beeld-, audio- en andere verrijkingen aan digitale boeken toe te voegen. In samenwerking met iMinds ontwerpt Boek.be voor uitgevers én auteurs een gebruiksvriendelijke open source auteursomgeving die ondersteuning biedt voor de nieuwste open digitale presentatieformaten html5 en ePUB3. Digitale kinderboeken, non-fictie voor volwassenen en educatieve uitgaven zijn het doelwit van dit pilootproject.

2. Generieke datamodellering voor meerkanaalspublicaties

Boeken kun je tegenwoordig lezen op papier, op een tablet, een e-reader, een smartphone, etc. Een pilot rond generieke datamodellering voor meerkanaalspublicatie zoekt uit hoe alle formaten die gebruikt worden in het hele uitgeefproces beter op elkaar kunnen afgestemd worden met het oog op de beoogde presentatieformaten. Uitgeverij van de Toekomst verzamelt de best practices en aanbevelingen die daaruit resulteren, en reikt uitgevers vervolgens tailormade tools aan om de vertaalslag naar de verschillende presentatieformaten te verbeteren.

3. Ontsluiting van metadata voor digitale publicaties

In een derde pilot zal Uitgeverij van de Toekomst onderzoeken hoe van de push- naar de pull-methodiek kan worden overgeschakeld om een geavanceerd gebruik van de metadata van publicaties mogelijk te maken. M.a.w.: hoe kunnen uitgevers hun metadata op zo’n manier aanbieden dat de data onmiddellijk voor allerlei gebruik beschikbaar zijn? In een tweede fase zal een tool ontwikkeld worden om een integraal pull-systeem te realiseren

4. Nieuwe businessmodellen

Hoe de investeringen terugverdienen met digitale content is een grote bezorgdheid van uitgevers. Uitgeverij van de Toekomst organiseert diverse workshops waarin verkoopmodellen, verhuurmodellen en database access modellen onder de loep worden genomen. Met een focus op educatieve publicaties wordt aansluitend in een vierde pilot uitgespit welke opportuniteiten zich aandienen om digitale leerinhoud ter beschikking te stellen van de diverse gebruikers en gebruikersgroepen.

Om dit alles te realiseren duwt Uitgeverij van de Toekomst het gaspedaal in. Binnen het tijdsbestek van één jaar zullen de ontwerpversies van de vier pilots gelanceerd worden. Op conferenties, seminaries en in workshops worden de resultaten uiteengezet, en in november krijgen ze een publieksforum op de Boekenbeurs.

BookLabs

Zet internationaal uitgevers, auteurs, developers, grafici, artiesten, techneuten en geeks bij elkaar, laat hen nadenken over innovatieve boekvormen en je krijgt verrassend creatieve concepten met een vertaalslag naar de boekenmarkt. Dat is precies wat we doen in twee creatieve Book Labs en één Development Lab. Internationale experten van het Britse Crossover en coaches van iDrops leiden alles in goede banen met het oog op een maximale output. Als extra stimulans nemen de finalisten van het development lab het op de Boekenbeurs tegen elkaar op onder het kritische oog van een professionele jury. Eén winnaar gaat met 10.000 euro naar huis om er zijn/haar project marktklaar te maken.

Meer info? www.uitgevenindetoekomst.be en www.idrops.be