Ledenlogin

Boek.be zet grootscheeps project Uitgeverij van de Toekomst op

Beeld: 

Op 1 juli 2012 gaat het Kenniscentrum van Boek.be in samenwerking met het MultiMediaLab-IBBT van de Universiteit Gent en SMIT-IBBT van de VUB in Brussel, van start met een grootschalig project Uitgeverij van de Toekomst. Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat de Vlaamse uitgevers mee aan de top staan van de ontwikkeling van nieuwe boekvormen en nieuwe digitale leesvormen.

Boek.be wil zoveel mogelijk Vlaamse uitgevers en ICT-bedrijven samenbrengen om onderzoek te doen naar nieuwe crossmediale concepten, voornamelijk voor geïllustreerde boeken. De Vlaamse uitgevers staan vandaag al sterk op het vlak van strips, kinderboeken, geïllustreerde non-fictie en educatieve publicaties. Het project Uitgeverij van de Toekomst wil deze positie voor de toekomst verzekeren en zelfs versterken.

Dit project werd recent goedgekeurd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat hiervoor een subsidie heeft voorzien van € 1,4 miljoen in het programma voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS). Het project zal lopen over vier jaar.

Boek.be wil binnen het project diverse innovatieve projecten opzetten en tools ontwikkelen om gemakkelijker en goedkoper aantrekkelijke digitale geïllustreerde boeken te maken. Er zal ook specifiek rekening worden gehouden met het sociale karakter van het digitale lezen, het uitwisselen van fragmenten, annotaties, e.d. Zeker binnen een educatieve context is dit van zeer groot belang. Omdat in de digitale wereld andere businessmodellen gelden, zullen deze ook onderzocht en uitgetest worden.

Tijdens het project worden twee laboratoria opgezet:

 1. Een lab voor nieuwe vormen van e-boeken en lezen
  o.l.v. het MultimediaLab van IBBT en de Universiteit van Gent.
  Met de komst van de tablets en de komst van nieuwe kleurenschermen, is in oktober 2011 een nieuwe standaard voor e-boeken gelanceerd: ePub3. Het is duidelijk dat het boek zich in de toekomst niet zal beperken tot tekst maar dat het enriched content book een dominante positie zal gaan innemen in de digitale wereld.
  In dit lab wil Boek.be state-of-the-art oplossingen ontwikkelen en communiceren naar relevante uitgeverijen en geïnteresseerde ICT-bedrijven om deze nieuwe standaarden uit te testen, nieuwe productvormen te ontwikkelen en de grenzen van deze nieuwe standaard op te zoeken, zodat de Vlaamse uitgevers en de dienstverlenende ICT-bedrijven aan de top komen van de innovatie in de wereld.
  Hetzelfde wil Boek.be doen met de HTML5 standaard. Web-apps op basis van HTML5 bieden de mogelijkheid om onafhankelijk van het besturingssysteem aanwezig te zijn op alle mogelijke tablets en aldus een onafhankelijk businessmodel op te zetten.
  In dit tijdperk van sociale netwerken waarin iedereen alles kan zeggen over alles, lijkt sociale interactie met e-boeken een logische stap. Voorbeelden van sociale interactie zijn het delen van boekonderdelen, samen e-boeken lezen en het delen van aantekeningen of recensies. Het doel van deze component van het lab is om met de uitgevers te bekijken hoe de sociale interactie tussen lezers zowel op het technische vlak als op het vlak van annotatie en metadatering kan opgelost worden binnen open systemen.
 2. Een lab voor nieuwe businessmodellen onder leiding van SMIT-IBBT-VUB
  In de digitale wereld gelden er andere regels dan in de papieren wereld – denk aan alle mogelijke vormen van verhuur, abonnementsvormen, uitleen via bibliotheken e.d. Het marktpotentieel van digitale boeken is niet gelijkaardig voor alle soorten boeken. Boek.be  verwacht dat er variatie bestaat in het groeipotentieel, de betalingsbereidheid, en geprefereerde betalingsformules tussen verschillende boekencategorieën. Het digitale boek kan aangeboden worden via nieuwe distributiekanalen (telecomoperatoren, internetspelers), maar de belangen van deze externe spelers moeten afgewogen worden aan de verkozen bedrijfsmodellen van de boekenuitgever.
  In dit lab wil Boek.be uitgevers samen brengen met de specialisten van SMIT-IBBT-VUB en testtrajecten opzetten waarvan de effecten duidelijk kunnen worden gemeten, zodat de uitgevers via deze testtrajecten bewuste en verantwoorde keuzes kunnen maken.

In de loop van de maand juni zal Boek.be een open infovergadering beleggen om het project ruimer toe te lichten. Uitgeverijen en ICT-bedrijven die hiervoor interesse hebben, kunnen zich nu reeds opgeven en zullen een uitnodiging ontvangen.