Ledenlogin

Boek.be zet voorstellen kracht bij met boekenpakket voor premier Van Rompuy

Vandaag overhandigde Boek.be premier Van Rompuy een boekenmand vol aangepaste en aangename lectuur om de zomervakantie van de minister en zijn collega's op te vrolijken. De mand wordt vergezeld van een memorandum waarin Boek.be een reeks voorstellen presenteert die de boekensector daadwerkelijk ten goede komen, die eenvoudig en op korte termijn te realiseren zijn en die – mede door de terugverdieneffecten – budgettair neutraal of weinig belastend zijn. Geert Joris, Premier Van Rompuy en Jos Geysels De boekenmand vol boeken voor de ministersMemorandumDe boekensector staat garant voor een aanzienlijke, kwalitatieve titelproductie en voor de verspreiding van boeken via de reguliere boekhandels - in alle genres (fictie, non-fictie, educatief, wetenschappelijk, …), voor elke smaak en voor elk budget. Bovendien is de Belgische boekensector, volgens een recente Arthena-studie, een belangrijke sector binnen de creatieve industrieën, groter dan bv. de muziek- en de filmsector. Met zijn volgehouden streven naar innovatie en zijn exploratie van nieuwe exploitatiewijzen en businessmodellen is de boekensector een belangrijke motor van de kenniseconomie.De economische crisis treft echter ook de boekensector. Daarbovenop ziet deze sector zich geconfronteerd met diverse knelpunten. De belangrijkste daarvan zijn zonder twijfel het fiscaal ondernemingsklimaat, de reglementering inzake handelspraktijken en het auteursrecht. Boek.be heeft daarom een reeks voorstellen uitgewerkt die de volledige sector daadwerkelijk ten goede komen, die eenvoudig en op korte termijn te realiseren zijn en die – mede door de terugverdieneffecten – budgettair neutraal of weinig belastend zijn. Bij de overhandiging van het boekenpakket vraagt Boek.be de Federale Regering bijzondere aandacht te hebben voor haar voorstellen en verzuchtingen. Zo niet, dreigt een ernstige verschraling van het boekenaanbod, met rechtstreekse gevolgen voor de ontwikkeling van de digitale kenniseconomie, de positie van de reguliere boekhandel, de cultuurbeleving en -verspreiding, de leesbevordering, het onderwijs en de werkgelegenheid. België kan zich dit, ook en zeker in tijden van economische crisis, als welvarend en vooruitstrevend land niet permitteren. Boekenmand Naast 2 boeken voor de premier bevat de boekenmand 14 pakketjes met 2 boeken voor de andere federale ministers. Boek.be deed hiervoor een beroep op zijn leden-uitgevers en importeurs die voorstellen voor boeken mochten indienen, op maat van ieder van de ministers en hun bevoegdheden. Zo krijgt de premier een boek aangeboden over ""De kunst van leiderschap in tijden van verandering"", waarbij meer dan tachtig kunstwerken verbonden worden met de dilemma's waar leiders vandaag mee worstelen, en ""De wereld in 2100"" waarin de Amerikaanse politicoloog en futuroloog een aantal prangende vragen over de komende 100 jaar beantwoordt. Minister van Financiën Reynders mag inspiratie opdoen met ""1000 tips om beter met je geld om te gaan"" en minister van Defensie De Crem mag voorlezen uit ""De oorlog"", een niet alledaags prentenboek over de zinloosheid van oorlog. Welke ministers kregen welke boeken?