Ledenlogin

Boekenverkoop in Vlaanderen daalde licht in 2010

Beeld: 

Uit de jaarcijfers van de boekenverkoop in Vlaanderen in 2010 van GfK Retail and Technology Benelux blijkt dat de boekenverkoop in 2010 licht gedaald is met 1,1% in omzet en 3,3% in aantal boeken. In vergelijking met de ons omringende landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk) is deze daling relatief gering. 

Opvallend is het feit dat de daling zich voornamelijk afspeelt in de grootwarenhuizen. De boekhandel behoudt grosso modo zijn positie, maar vooral de ‘entertainment stores’ doen het goed in de boekenverkoop. Kinderboeken blijven het bijzonder goed doen (+6%) en dat in tegenstelling tot de non-fictie vrije tijd, die een flinke daling kent (-8,5%). Opmerkelijk is ook dat de bestsellers onder druk staan en minder grote oplages kennen t.o.v. de voorbije jaren. 

* * * Download Boek be verkoopcijfers 2010.ppt voor details en voor top 20-lijsten in verschillende genres. * * * 

Lichte daling in 2010

In 2010 is de algemene boekenmarkt in Vlaanderen (d.w.z. educatieve en wetenschappelijke boeken niet meegerekend) goed voor om en bij de 205 miljoen euro. In aantal stuks vertegenwoordigt dit 16.217.000 exemplaren. 

Voor het volledige jaar 2010 eindigt de boekenverkoop in Vlaanderen op een lichte daling t.o.v. 2009: -1,1% in omzet en -3,3% in afzet (aantal verkochte boeken). Hoewel de zomermaanden zeer beloftevol waren, situeert de daling zich voornamelijk in het laatste kwartaal. (oktober -4%, november -8,3%, december -4,3%). GfK merkt trouwens dezelfde beweging bij andere 'ontspanningsproducten' zoals games, dvd’s en muziek, met als kanttekening dat deze producten al enkele jaren op rij negatieve cijfers vertonen terwijl de boekenverkoop in 2009 nog steeg (+10%). 

De daling van de boekenverkoop is relatief gering te noemen in vergelijking met de ons omringende landen (Nederland -3,5%, Verenigd Koninkrijk -3,2%). 

Kinderboeken nog steeds in de lift

Een opvallende en verheugende vaststelling is dat de kinderboeken nog steeds in de lift zitten. Ten opzichte van 2009, toen de kinderboeken al zeer goed scoorden, is de omzet van kinderboeken in 2010 nog eens met 6% gestegen. Het blijvende succes van de vampierboeken van Stephenie Meyer en de alomtegenwoordige muis Geronimo Stilton is daar zeker niet vreemd aan.

De meest opvallende daling is te noteren bij de genres binnen de non-fictie vrije tijd (kookboeken, reisboeken, fauna en flora, dieetboeken, ...). Ten opzichte van 2009 is hier een daling van -8,5%. Maar voor alle duidelijkheid moet hier wel een opsplitsing worden gemaakt: het zijn vooral de boeken over lifestyle, fauna & flora en reizen die voor deze daling instaan. De kookboekenverkoop is in 2010 toegenomen met 9,7%. 

Fictie en literaire non-fictie houden vrij goed stand: een daling van amper -0.7% vertegenwoordigt een feitelijke status quo. 

Bestsellers in Vlaanderen

SOS Piet 4 is de absolute beststeller van 2010. Piet Huysentruyt haalt de top 20 met nog drie andere kookboeken. In de top 20 van het genre non-fictie vrije tijd staat de bekende tv-kok zelfs met zeven titels. In de absolute top 3 wordt SOS Piet op de voet gevolgd door Stephenie Meyer, die in de top 20 niet minder dan vier plaatsen bezet. Opvallend is ook het grote succes van Congo van David Van Reybroeck die op een derde plaats staat.

Stieg Larsson blijft nog steeds erg populair. Hij neemt plaatsen 4, 5 en 6 in met zijn trilogie (Mannen die vrouwen haten, De vrouw die met vuur speelde en Gerechtigheid). Pieter Aspe, de absolute bestseller bij de spannende boeken, staat dit jaar opnieuw met twee boeken (De vijand en Erewoord) in de top 20. 

Klassiek is ook de grote aanwezigheid van de strips in de top 20 van best verkopende boeken in Vlaanderen. Met De Kiekeboes als absolute topper (Tienduizend dagen en Stinkend rijk), op de voet gevolgd door F.C. De Kampioenen (20 jaar later en Oma boma trainer), blijven de strips het zeer goed doen. 

Ook twee literaire romans vonden hun weg naar de top 20: De eenzaamheid van de priemgetallen van Paolo Giordano en Sprakeloos van Tom Lanoye. Hiermee is Tom Lanoye een van de best verkopende literaire auteurs van 2010 uit de Lage Landen.

Marktkanalen: Entertainment Stores boeken een grote groei 

Als we een opsplitsing maken per verkoopskanaal, dan valt op dat de entertainment stores hun omzet in 2010 met maar liefst 21,8% zien stijgen. De grootwarenhuizen zien daarentegen een daling van 8,7% in hun boekenverkoop. De boekhandel kent ook een daling, maar slechts zeer gering, van -1,4%. Hoewel het marktaandeel van de entertainment stores nog steeds vrij gering is (6,1%) en de boekhandel zijn sterke positie behoudt (82,5% marktaandeel), is het toch een opvallende trend. 

De groei van de entertainment stores situeert zich voornamelijk in twee genres: de kinderboeken (+ 28,6%) en de non-fictie vrije tijd (kookboeken e.d. + 47,2%). Het is duidelijk dat een aantal ketens zich op deze productgroepen begint toe te leggen, en met succes. 

Opvallend is dat de boekhandel zijn marktaandeel op het vlak van fictie en literaire non-fictie heeft weten te vergroten. Meer dan vier op de vijf literaire boeken worden via de boekhandel verkocht. Het marktaandeel van de boekhandel in literatuur is gestegen van 82,4 naar 83,2%. Met andere woorden: wie een roman wil, koopt die nog steeds bij de boekhandel. 

Aandeel van top 100-boeken daalt

In tegenstelling tot een algemeen aanvoelen in de boekensector is in 2010 het aandeel van de top 100 in de totale omzet gedaald. Waar in 2009 de verkoop van de 100 best lopende titels nog 15,4% van de totale omzet bedroeg, is dit in 2010 gedaald naar 14,2%. Het is voorlopig nog gissen naar de oorzaken. Raakt het grote publiek een beetje uitgekeken op de topauteurs van de voorbije jaren? Is er behoefte aan nieuwe auteurs? Of gaat men omwille van de crisis minder makkelijk over tot impulsverkopen in grootwarenhuizen? Om hierop een antwoord te kunnen geven, is diepgaander onderzoek aangewezen. 

Het assortiment waaruit de consument kan kiezen blijft enorm. Ongeveer 70.000 verschillende titels zijn in 2010 over de toonbank gegaan. Maar de oplages per titel liggen lager dan in het verleden. Bij de 100 best lopende titels is het aantal verkochte exemplaren per titel gemiddeld met 12% gedaald. 

Feit is dat dit fenomeen de Vlaamse uitgeverijen voor een grote uitdaging plaatst om het publiek blijvend te verleiden om het boek als hét cultuur- en ontspanningsproduct bij uitstek te kiezen.

Deelnemers 

Hieronder vindt u een overzicht van de partijen die aan dit onderzoek deelnemen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 80% van de consumenten boekenmarkt. 

Boekhandels                               Grootwarenhuizen               Entertainment stores 


(Bron: GfK Retail and Technology – België – Febr. 2010)

Geschatte dekkingsgraad van boekverkooppunten: 81%

En de e-boeken?

Op dit ogenblik beschikt Boek.be in Vlaanderen helaas niet over exacte verkoopcijfers voor de e-boeken. Op basis van de huidige gegevens ramen we de verkoop in Vlaanderen in 2010 op ongeveer 30.000 Nederlandstalige e-boeken. Dit is 0,21% van de totale A-boekenmarkt. Dit betekent dat we in Vlaanderen ongeveer in de situatie verkeren van Nederland in 2009. Met de lancering van de iPad is de verkoop van e-boeken ongeveer verdrievoudigd. Het is dan ook geen boude voorspelling om te verwachten dat de e-boekenverkoop in Vlaanderen in 2011 met ongeveer 300% zal groeien, naar het niveau van Nederland in 2010. Om over exacte cijfers te kunnen beschikken heeft het Kenniscentrum van Boek.be aan GfK gevraagd om in de loop van 2010 betrouwbare cijfers te verzamelen bij de diverse distributeurs en retailers in Vlaanderen en Nederland. Wij hopen tegen 2011 over exacte cijfers te kunnen beschikken.