Ledenlogin

Campagne zet het boek in de vitrine

Beeld: 

De boekensector is al lange tijd vragende partij voor een grootschalige campagne die de verkoop van het klassieke boek een duw in de rug moet geven. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bereikte een akkoord met Boek.be om de komende jaren 300.000 euro in deze imagocampagne te pompen.

Boek.be legt momenteel de laatste hand aan de concrete uitwerking van het actieplan voor de promotie van het boek. Doel is en blijft om het lezen én de verkoop van boeken te stimuleren. Via een aantal gerichte acties moet de imagocampagne voor het boek kopers en lezers ook tijdens eerder luwe periodes naar de boekhandel lokken.

Met een eerste campagnemoment en de massale verspreiding van kortingcheques, worden de zogenaamde light-readers (de niet-reguliere lezers/kopers) ertoe aangezet om tijdens de zomervakantie(s) een boek aan te kopen en uiteraard ook te lezen. In een tweede campagnegolf bij het begin van het schooljaar wordt gefocust op het lezen bij schoolgaande kinderen en jongeren.

Met ‘De maand van de boekhandel’ wordt in het voorjaar van 2019 de aandacht rechtstreeks gevestigd op de boekhandels. Via een financiële stimulans kunnen zij een evenement organiseren dat hun winkel in de kijker plaatst en de boekenverkoop aanmoedigt.

Het opzetten, uitwerken en organiseren van de campagne wordt via Boek.be in handen gegeven van de commerciële partners uit het boekenvak.

Gespreid over de komende jaren, pompt minister Gatz een bedrag van 300.000 euro in de campagne. De sector zelf stelt daar via personeelsinzet, affichage, bannering, website, direct mailing, mediaruimte etc een investering van ongeveer 500.000 euro tegenover.

De nauwe betrokkenheid van vooral de economische spelers binnen het boekenvak, moet er voor zorgen dat de campagne een directe impact op de boekenverkoop heeft. Een meetbare impact ook.

“In samenspraak met Boek.be werden de actieplannen in cijfermatige modellen gegoten. De lat werd hoog gelegd en de ambitie is groot, maar volgens Boek.be haalbaar. Het doel is op het einde van 2019, 25.000 extra bezoekers naar de boekhandel te lokken om de verkoop met 5% te doen stijgen,” zegt minister Gatz.

Bron: Kabinet Gatz

Foto: Pexels