Ledenlogin

Christiane Beerlandt overleden

Beeld: 

Auteur en levensfilosoof Christiane Beerlandt, geboren te Turnhout op 7 juni 1955, overleed na een korte ziekte op 18 juni 2015. Zij werd in intieme kring begraven. Zij schreef een enorm oeuvre op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezin en gezondheid, psychologie, filosofie. Van haar werk werden tot op heden meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Dit aantal is des te opmerkelijker als men weet dat de meeste van haar boeken het formaat benaderen van een Dikke Van Dale.

Christiane Beerlandt schreef in een voor iedereen begrijpelijke taal, de taal van het hart. Zij gebruikte hierbij haar aangeboren talent om zich zeer diep, fijn-psychologisch, in te voelen in haar medemensen, die ze zo graag wou helpen.

Haar werk wordt internationaal gerespecteerd, zowel door leken als door artsen, therapeuten en andere professionele hulpverleners. Ze gaf honderden lezingen in vele landen en steden (van Parijs tot Toulouse, van München tot Düsseldorf, Oostende, Groningen, Dresden, Salzburg, Doornik, Eupen, Glasgow, Luzern, Genève, Ottawa, enz. enz. …).

Meer dan 20 titels ontsproten uit haar pen. Haar meest bekende werk, De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Encyclopedie van de Psychosomatiek, handelt over de psychologische oorsprong-en-oplossing van 1300 ziekten en andere symptomen en is een bestseller in verschillende talen. Christiane Beerlandt juichte de spectaculaire vooruitgang van de medische wetenschap toe en had een prima verstandhouding met vele artsen en wetenschappers. Wel vond ze het belangrijk dat mensen tegelijkertijd met de medische behandeling tot inzicht zouden komen in de mogelijke psychologisch-emotionele ondergronden van hun aandoeningen en ook op dit vlak bij zichzelf veranderingen zouden trachten door te voeren. Met haar magnum opus De Sleutel tot Zelf-Bevrijding en haar boek Leven ! wou ze hiertoe bijdragen.

Het werk van Christiane Beerlandt wordt sinds 1996 gepubliceerd door de Uitgeverij Beerlandt Publications, die uit idealisme gesticht werd door de Belgische arts Dirk Lippens (°1962) nadat hij de uitzonderlijke waarde had vastgesteld van haar teksten voor zijn patiënten.

Het verdriet bij haar nabestaanden, nabije vrienden en lezers is onnoemelijk groot. Over enkele maanden zal er een publiek eerbetoon georganiseerd worden (wellicht in Lierde), waar aan iedereen die Christiane in het hart droeg de gelegenheid zal geboden worden om haar speciaal te herdenken.