Ledenlogin

Federaal Parlement roept Belgische Regering op btw verlaging op alle boeken te steunen

Beeld: 

Het Belgisch Federaal Parlement keurde op 18 juli 2016 een voorstel van Resolutie goed dat werd ingediend door MR-kamerlid Caroline Cassart. Daarin wordt de Belgische Regering opgeroepen een algemene btw-verlaging op alle boeken, ongeacht hun drager, mee te steunen in de Europese Raad en de Belgische wetgeving aan te passen aan het digitale tijdperk.

Vandaag kennen we in België al een verlaagd btw-stelsel van 6% op papieren boeken zoals dat gangbaar is in de meeste Europese lidstaten. Digitale boeken daarentegen worden tot op heden beschouwd als digitale diensten en vallen om die reden onder 21 % btw. Europese wetgeving laat een dergelijke verlaging ook niet toe.

Zowel in Frankrijk als in Luxemburg werd in 2012 een verlaagd btw-regime op digitale boeken ingevoerd. Beide landen werden op 21 februari 2013 door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat deze btw-verlaging marktverstorend werkte, aanleiding gaf tot delocalisatie en een inbreuk was op de Europese btw-wetgeving. Frankrijk en Luxemburg werden op 5 maart 2015 veroordeeld.

Nochtans werd in de Europese geledingen de btw-regelgeving ook in vraag gesteld. Op 6 december 2011 publiceerde de Europese Commissie een Mededeling die aangaf dat vergelijkbare goederen en diensten onderworpen zouden moeten worden aan hetzelfde btw-tarief. Bij de publieke raadpleging in het kader van de herziening van de btw-wetgeving ijverden de boekenuitgevers, vertegenwoordigd door de Federation of European Publishers (FEP), voor een uitbreiding van de bijlage bij de btw-Richtlijn en een uniforme dynamische definitie van elektronische boeken. 

Een effectieve btw-verlaging is pas mogelijk wanneer unanimiteit kan worden bereikt in de Europese Raad. Pas dan kan de Europese btw-Richtlijn worden aangepast en vervolgens ook het Belgische Koninklijk Besluit. Een aantal landen waaronder Duitsland toonden zich al voorstander van een gelijke btw behandeling. Het lijkt erop dat België dit kamp nu officieel zal vervoegen.

Het Belgisch Federaal Parlement keurde op 18 juli 2016 namelijk een voorstel van Resolutie goed dat werd ingediend door MR-kamerlid Caroline Cassart. Daarin wordt de Belgische Regering opgeroepen een algemene btw-verlaging op alle boeken, ongeacht hun drager, mee te steunen in de Europese Raad en de Belgische wetgeving aan te passen aan het digitale tijdperk.

De argumenten die in het verleden door de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) en haar Franstalige tegenhanger Association des Editeurs Belges (ADEB) reeds werden aangehaald zijn ook in de aanhef van de resolutie terug te vinden:

  • de inhoud van een boek is bepalend, niet de wijze waarop de lezer er toegang toe heeft;
  • boeken moeten gelijk worden behandeld, ongeacht de drager of de vorm;
  • de ongelijke fiscale behandeling zorgt voor vertraging in de verdere ontwikkeling van de e-boeken markt

Nu is het enkel nog een kwestie van die andere lidstaten in de Europese Raad te overtuigen.

Auteur: Evi Werkers

 

Eerdere berichtgeving op Boekenvak over dit onderwerp:

http://www.boekenvak.be/nieuws/europese-veroordeling-gereduceerd-btw-tarief-voor-e-boeken

http://www.boekenvak.be/nieuws/verlaagd-btw-tarief-voor-e-boeken-een-stap-dichterbij

http://www.boekenvak.be/nieuws/vuv-ontvangt-positief-antwoord-van-minister-geens-mbt-btw-op-e-boek

http://www.boekenvak.be/nieuws/boekbe-verheugd-over-verlaagd-btw-tarief-voor-digitale-boeken