Ledenlogin

FEP viert 50 jaar

Beeld: 

In 1957 werd de FEP, de Federation of European Publishers, gesticht door de uitgeversverenigingen van België, Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland. Intussen telt de vereniging leden uit 28 aangesloten landen, waaronder vooral EU-lidstaten, maar ook Zwitserland en Noorwegen (enkele Balkanstaten zijn nog geen lid).

De vijftigste verjaardag werd op 7 maart in Brussel gevierd door FEP-leden uit alle hoeken van Europa. 

De heer Tibor Navracsics, Commissaris voor Opvoeding, Cultuur, Jeugd en Sport, sprak de vergadering en de aanwezige leden van het Europese Parlement toe. Ook de voorzitter van FEP, de Portugese uitgever Henrique Mota, de directeur Anne Bergman-Tahon, en vice-directeur (Deputy Director) Enrico Turrin namen het woord. 

Ter gelegenheid van deze mijlpaal publiceerde FEP het rapport The Book Sector in Europe: Facts and Figures 2017’. Daaruit lezen we het belang van de boekensector in Europa af: deze sector draait jaarlijks een omzet van 22-24 miljard euro. Uitgevers zorgen voor 150.000 jobs in Europa. De boekenketen (auteurs-uitgevers-verkopers) stelt een half miljoen mensen tewerk. Tel je daarbij de drukkers, grafici enz. op, dan kom je aan 600.000 tot 700.000 jobs. Alleen al in de 24 officiële EU-talen, verschijnen jaarlijks 500.000 nieuwe titels.

Naar The Book Sector in Europe: Facts and Figures 2017

Naar het volledige persbericht