Ledenlogin

Garant-Studieboekprijs 2016

Beeld: 

Uitgeverij Garant wil uitdrukkelijk de aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs en zijn postopleidingen. Garant moedigt de ontwikkeling van nieuwe studieboeken aan en looft daarom de Studieboekprijs 2016 uit.

Studerenden hebben een duidelijke voorkeur voor het rechttoe rechtaan studieboek/leerboek, blijkt uit enquêtes. Begrijpelijk, want een studieboek bevat de (basis)leerstof en wordt daardoor een helder houvast.

Elke lesgever uit het hoger onderwijs en uit de navorming wordt uitgenodigd om een manuscript: studieboek, collegetekst, cursustekst, syllabus e.d. in te zenden voor 31 mei 2016. De winnaar ontvangt een geldsom van € 2016 plus het Garant-gebruikelijke auteurshonorarium.

In 2015 won een team van logopedisten en een nko-arts de Garant-Studieboekprijs. 

Alle informatie op www.studieboekprijs.com.

Contact:

Huug Van Gompel, algemeen directeur

Garant-Uitgevers, Antwerpen-Apeldoorn

+32 (0) 3 2312900

huug.vangompel@garant.be