Ledenlogin

Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

Beeld: 

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs. Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.

Sven Gatz: “De gereglementeerde boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk. De gereglementeerde boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden.”

Met deze realisatie voert Sven Gatz een afspraak uit het regeerakkoord uit. In december vorig jaar werd het decreet dat de gereglementeerde boekenprijs in het leven roept, al unaniem in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Met dit uitvoeringsbesluit wordt de gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli van kracht.

Inmiddels werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites. Een eerste site voor de professionals, die gekoppeld is aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken. De publiek toegankelijke site zal vanaf 1 juli consulteerbaar zijn (www.boekenprijs.be).

Geert Heylen (VVB): “De Gereglementeerde Boekenprijs komt er na een periode van meer dan dertig jaar intens overleg. Wij zijn er zeker van dat deze maatregel de boekensector zal versterken en wapenen voor de toekomst.”

De referentiedatabank waar uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs zullen ingeven, is Boekenbank. Dit online informatie- en bestelplatform voor het boekenvak in Vlaanderen werd in 2000 in het leven geroepen. In nauw overleg met alle betrokkenen breidde Meta4Books de functionaliteiten van Boekenbank uit tot de referentiedatabank voor de gereglementeerde Boekenprijs.

FAQ Gereglementeerde Boekenprijs

www.boekenbank.be

www.meta4books.be

Bron: Kabinet Minister Gatz en Boek.be

Foto: Neil Van Craeynest