Ledenlogin

Gereglementeerde boekenprijs in Vlaams regeerakkoord

Beeld: 

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord omvat een aantal elementen die belangrijk zijn voor de boekensector. Zo zal de komende regering werk maken van een reglementeerde boekenprijs, ze zal een brede imagocampagne rond boeken en lezen ondersteunen en bijzondere aandacht hebben voor de onafhankelijke boekhandel.

Wanneer we het regeerakkoord analyseren op wat betrekking heeft op de boekensector dan springen er duidelijk een aantal zaken uit. Eerst en vooral de gereglementeerde boekenprijs. “We voeren een gereglementeerde boekenprijs in, zodat bij de verkoop van nieuwe boeken gedurende de eerste zes maanden een maximaal kortingsplafond geldt, om de boekensector ademruimte te geven om te blijven investeren in een rijk en divers boekenaanbod.” (Regeerakkoord Vlaamse Regering p. 134)

Dit is één van de punten die duidelijk naar voren werden geschoven in het Memorandum van het BoekenOverleg en waarvan o.a. Boek.be de politieke wereld de voorbije maanden heeft proberen te overtuigen. Op het debat tijdens “De Staat van het Boek” op 21 maart ll. bleek reeds dat quasi alle partijen dit voorstel ondersteunen. Boek.be is zeer tevreden dat dit punt zal worden gerealiseerd. We zullen zo spoedig mogelijk met de betrokken Minister en met alle betrokken actoren overleggenom dit punt te concretiseren. Het is een belangrijke maatregel die kan zorgen voor de nodige zuurstof voor de boekhandel, zodat het brede en diverse aanbod in de boekhandel verder kan gegarandeerd worden.

De Vlaamse regering zal verder steun verlenen aan het geïntegreerd letterenbeleid en wil inzetten op een breed gedragen leesbevorderingsbeleid waarbij leesvaardigheid en leesplezier hand in hand gaan (p. 134). In dat kader zal ze ook haar steun verlenen aan een brede imagocampagne rond boeken en lezen. Dit biedt perspectieven voor de ondersteuning van de plannen die Boek.be voorstelde aan de vorige Vlaamse regering. We hopen dit zeer snel te kunnen concretiseren want zonder zo’n brede campagne dreigt de boekenverkoop de komende jaren een forse daling tegemoet te gaan.

Opvallend is ook het feit dat de Vlaamse regering aandacht wil verlenen aan de onafhankelijke boekhandel (zie p. 132). Het regeerakkoord blijft wel vaag op dit punt, maar het masterplan voor de boekhandel dat Boek.be enkele jaren geleden heeft uitgewerkt omvat een reeks concrete voorstellen die verder geactualiseerd zullen worden. Boek.be zal in samenspraak met het BoekenOverleg dit masterplan aan de nieuwe Vlaamse regering voorstellen.

Verder herbevestigt de nieuwe Vlaamse regering het engagement van de vorige regering om Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijk gastland te laten zijn op de Frankfurter Buchmesse in 2016 en wil men in het kader van de digitalisering van het erfgoed het Vlaamse e-boekplatform ondersteunen.

Besluit: Boek.be is tevreden dat drie belangrijke vragen die de voorbije maanden vanuit de brede boekensector naar voren werden geschoven, zijnde de gereglementeerde boekenprijs, een brede imagocampagne voor het boek en aandacht voor de onafhankelijke boekhandel, gehoor hebben gevonden bij de nieuwe Vlaamse regering.

De boekensector hoopt wel dat de aangekondigde forse besparingen het aankoopbeleid van de bibliotheken niet verder onder druk zetten, gezien hun belangrijke vitrinefunctie ter promotie van boeken.

André Vandorpe, Rudy Vanschoonbeek, Jef Maes - Boek.be