Ledenlogin

Gereglementeerde Boekenprijs wordt eindelijk historisch feit

Beeld: 

Gisteren boog de Commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement zich voor een laatste keer over het dossier omtrent de gereglementeerde boekenprijs. Op enkele technische aspecten na werd slechts één fundamentele wijziging aangebracht aan het ontwerpdecreet dat de Minister van Cultuur voorlegde aan de Commissie, na intensief overleg met alle belanghebbenden uit de sector.

Het verheugt Boek.be dat de parlementaire Commissie in haar finale bespreking unaniem gehoor gaf aan de omstandige argumenten die werden aangereikt om de door de Minister voorgestelde maximale korting van 25% korting voor openbare bibliotheken niet in het decreet op te nemen. Een tussentijdse evaluatie moet aantonen of het herleiden van deze korting naar 20%  alle betrokken boekverkopers het nodige soelaas zal bieden, zoals ook de Minister van Cultuur vooropstelt.

Dat na ruim dertig jaar onderhandelen de gereglementeerde boekenprijs in het voorjaar van 2017 eindelijk een feit wordt, beschouwen Boek.be en de Vereniging van Vlaamse Boekverkopers (VVB) zonder meer als ‘historisch’. Het kan de boekensector opnieuw de broodnodige zuurstof bezorgen.

 "De gereglementeerde boekenprijs is geen zaligmakende oplossing en zal gaandeweg nog bijgestuurd moeten worden, maar het betekent wel een grote, noodzakelijke steun in de vooruitgang van het Vlaamse boekenvak.” (Iris Van Germeersch, voorzitter VVB)

André Vandorpe

Directeur Boek.be