Ledenlogin

Ingrid Lieten uit bezorgdheid over ontwikkelingen IPad

Beeld: 

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over veranderende afspraken tussen Apple en de Vlaamse uitgevers van kranten, tijdschriften en boeken, heeft Vlaams minister van Media Ingrid Lieten vrijdag overleg gehad met de Vlaamse uitgevers. In een brief aan Apple en aan de Europese Commissie heeft de minister vandaag haar bezorgdheid geuit over de huidige gang van zaken. 

“Apple heeft als creatieve en innovatieve voorloper ervoor gezorgd dat mensen wereldwijd op een erg gebruiksvriendelijke manier toegang krijgen tot nieuwe diensten en slaagt er mede daardoor in tal van partners aan te trekken die mee willen werken aan dit boeiende en uitdagende verhaal,” zegt minister Lieten. 

Halverwege januari waarschuwde Apple dat ze nieuwe eisen zou stellen m.b.t. de abonnementen van oa. Knack en De Standaard op de IPad. Tot op heden krijgen abonnees hun krant gratis aangeboden op de IPad. Daar wil Apple nu verandering in brengen. De digitale kranten en tijdschriften zouden voortaan via ITunes, de webwinkel van Apple, aangekocht moeten worden.  Hierdoor krijgt Apple een commissie tot 30 procent op de verkoop van deze abonnementen en  wil  rechtstreeks beschikken over de klantengegevens van de uitgevers.

Minister Ingrid Lieten stuurde vandaag een brief aan Apple en aan de Europese Commissie om haar bezorgdheid te uiten. De minister laat hierin weten dat ze de plannen van Apple niet toejuicht: “Nu op de Vlaamse markt de eerste verkennende stappen genomen zijn en enkele succesverhalen zich ook reeds aftekenen, wil Apple de spelregels aanpassen.  Apple wil niet alleen ingrijpen op het digitale businessdevelopment van verschillende Vlaamse uitgeversbedrijven, maar ook op de klantenrelatie die de Vlaamse uitgeverssector sinds jaar en dag heeft uitgebouwd.” 

 “De recente eisen van Apple dreigen een belangrijke stimulans voor innovatie via tablets af te zwakken. Heel wat lezers van de printabonnementen kijken er immers naar uit om met deze nieuwe technologie te experimenteren. 

Ze zijn daarom evenwel niet bereid om nogmaals extra voor de digitale publicatie te betalen.  De sector is op dit moment volop in transitie; nieuwe businessmodellen worden uitgetest en verkend,” zo schrijft minister Lieten. “Een te stroeve, zakelijke houding vanwege Apple kan deze innovatie fnuiken en op termijn ook een impact hebben op de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod. Daarnaast is de directe relatie met de lezer en dus de beschikking over de contactgegevens voor de lokale spelers een cruciale schakel voor de duurzaamheid van hun sector.  De veranderende opstelling van Apple dreigt een aantal drempels in te bouwen die de toetreding van spelers op de markt kan bemoeilijken en dus ook een impact kan hebben op de diversiteit van het medialandschap.“

Minister Ingrid Lieten roept Apple op om in dit licht opnieuw met de uitgevers van kranten, tijdschriften en boeken in dialoog te treden en vanuit wederzijds respect en begrip tot een akkoord te komen dat voor alle partners - én voor de mediagebruikers - versterkend werkt.  

Minister Lieten richtte ook een schrijven aan de Europese Commissarissen Kroes en Almunia met de vraag om de aandacht op deze problematiek te vestigen.