Ledenlogin

Steun het auteursrecht op de eengemaakte digitale markt

Beeld: 

GAU en GEWU, de vertegenwoordigers van de algemene, educatieve, wetenschappelijke en professionele boekenuitgevers van Vlaanderen, maken zich zorgen over een aantal recente ontwikkelingen op het Europese Forum. Ze roepen hun leden op tot actie. 

Op 20 juni nam de Commissie Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement een rapport aan m.b.t. de ontwerprichtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. De commissieleden onderschreven het rapport en gaven aan de Rapporteur (Dhr. Voss) een mandaat om te onderhandelen met de Europese Raad en de Europese Commissie.

De aangenomen tekst vormt een goed uitgangspunt voor de besprekingen met de Raad en de Commissie. Maar de meest relevante artikelen voor de boekenuitgevers die GAU en GEWU vertegenwoordigen zijn nog vatbaar voor verbetering in het verdere verloop van de wetgevende procedure.

De verenigde boekenuitgevers vernamen dat het mandaat van Dhr. Voss om onderhandelingen aan te gaan met de Europese Raad en de Europese Commissie zal worden aangevochten tijdens de plenaire sessie in juli.

GAU en GEWU roepen hun leden op om het mandaat van Rapporteur Voss te steunen en een duidelijk signaal te sturen naar EU-beleidsmakers om een wettelijk kader te handhaven dat rechthebbenden aanmoedigt om te innoveren in bedrijfsmodellen, licenties, diensten en producten, en dat de economische balans van de boekketen bewaart en de echte waarde van creatie erkent.

Een brief om steun te betuigen aan Dhr. Voss is vertrokken naar de leden van het Europese Parlement

Lees hier de volledige brief aan de EU-beleidsmakers

Lees hier het persbericht van FEP - de Federation of European Publishers

Naar het opiniestuk van de voorzitters van GAU en GEWU