Ledenlogin

Subsidieregeling voor Vlaamse biografieën

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) organiseert een subsidieregeling voor biografen van cultureel of historisch waardevolle Vlamingen.Wie een Engelstalige boekhandel binnenstapt, kan niet naast het grote aanbod aan biografieën kijken. De biografie is van oudsher een volwaardig genre in de Angelsaksische wereld. Of het nu een rockster of een toppoliticus betreft, van elk publiek figuur is er wel minstens één biografie geschreven in het Engels. In Vlaanderen is het echter zoeken naar biografieën van eigen bodem. Er worden weliswaar vaak biografieën vertaald, maar zelfs van onze belangrijkste kunstenaars, denkers of politici bestaan nauwelijks of geen gedegen biografieën. Met een subsidieregeling voor culturele biografieën wil het VFL de biografie ook in Vlaanderen als genre activeren. De regeling mikt op biografieën van personen die van betekenis zijn geweest voor de cultuur of de geschiedenis van Vlaanderen: figuren uit uiteenlopende maatschappelijke domeinen, zoals kunst en cultuur, media, politiek en economie. Met de subsidie kunnen biografen zich voor een bepaalde tijd vrijmaken om zich helemaal aan hun biografieproject te wijden. Ze kan ook dienen om research- en reiskosten te dekken. De financiële steun kan oplopen tot een beurs van 40.000 euro.Het VFL organiseerde deze tweejaarlijkse subsidieregeling voor het eerst in 2007. Toen werden biografieprojecten op de rails gezet over uiteenlopende figuren als drukker en uitgever Christoffel Plantijn, progressief nationalist Maurits Coppieters en muzikant Dirk Van Esbroeck. Ook de inmiddels verschenen biografie van James Ensor door Eric Min werd toen ondersteund.Subsidieaanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 augustus. Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het VFL, www.vfl.be.