Ledenlogin

VFL steunt vijf literaire projecten met digitale media

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) voorziet opnieuw financiële middelen voor inhoudelijk en vormelijk vernieuwende literaire projecten met digitale media. Niet zozeer het medium of de technologie staan daarbij centraal, wel de vernieuwende wijze waarop ICT wordt aangewend.Het VFL wenst in de ontwikkeling van deze experimentele regeling specifieke accenten te leggen op innovatieve projecten die kwaliteitsvolle literaire creaties realiseren in een digitale omgeving. 13 projecten voor e-literatuur werden ingediend. Aan vijf projecten werd een subsidie toegekend. Twee beslissingen werden uitgesteld in afwachting van extra toelichtingen op het aanvraagdossier. De projecten werden beoordeeld op literaire kwaliteit en de digitale en inhoudelijke meerwaarde. Bij de beoordeling werd ook aandacht besteed aan de promotie en bekendmaking van het ingediende project om zo een ruimer publiek te bereiken. Wat de functies van projecten betreft werden er drie types onderscheiden: projecten die inzetten op digitale literaire creatie, projecten die de rol van 'curator' vervullen (het selecteren van digitale inhoud) of projecten die de rol van 'gids' vervullen (het structuren en duiden van digitale inhoud). Het viel de Adviescommissie e-literatuur op dat de meeste projectaanvragen inzetten op de rol van 'curator' of 'gids'. Het project Injecties. Poëziefilm van Paul Bogaert vormt hierop een mooie uitzondering: Bogaert zet ten volle in op het creatieve aspect van literatuur in relatie tot nieuwe media en levert vernieuwend werk af. Het VFL hoopt in de toekomst meer van dit soort aanvragen te mogen ontvangen. Subsidies e-literatuur 2009 Poëzierapport www.pzr.be 5.000 euro Pulp Deluxe www.pulpdeluxe.be5.000 euroDe papieren man http://papierenman.blogspot.com/8.000 euroInjecties. Poëziefilm (werktitel) www.paulbogaert.be 2.400 euro Toneelteksten, printed on demand www.schrijverspodium.be 5.000 euro