Ledenlogin

Vlaamse klasbibliotheek: veel goeie wil maar te weinig beleid

Beeld: 

Uit een Europese studie (het PISA-onderzoek) is gebleken dat de Vlaamse jeugd wel goed maar niet graag leest. In reacties in de pers wordt regelmatig verwezen naar het boekenaanbod op school, dat volgens verschillende bronnen verouderd is. Boek.be vroeg aan de Universiteit Antwerpen om dit dieper te onderzoeken. Jolien Hoekx, studente cultuurmanagement, realiseerde dit onderzoek en kwam in haar masterscriptie tot zeer interessante bevindingen. 

De onderzoekster onderzocht de klasbib in het derde leerjaar van een representatieve groep van 33 scholen. Een paar belangrijke bevindingen:

  • De gemiddelde klasbibliotheek bestaat uit 205 boeken.
  • Slechts 8% van het aanbod zijn boeken jonger dan 5 jaar (i.e. gepubliceerd na 2005). 13% van de boeken zijn ouder dan 20 jaar (i.e. van voor 1991). M.a.w. de gemiddelde klasbibliotheek is niet erg actueel. 
  • De gemiddelde klasbib heeft een behoorlijk gediversifieerd aanbod.
  • De scholen die geen klas- of schoolbibliotheek hebben, geven als reden op dat ze nauw samenwerken met de plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Verrassend is dat slechts 20% van de scholen jaarlijks een budget vastlegt voor de klasbibliotheek, dat varieert tussen de 20 en de 100 euro per jaar. Desondanks is 45% wel in staat is om de klasbibliotheek jaarlijks aan te vullen. 

De onderzoekster bespreekt verder o.a. het belang van de leeshoek en een openkastsysteem, de positieve invloed van de actie Lang zullen we lezen (trakteren met een boek i.p.v. snoep) en de houding van de school/leerkracht ten opzichte van lezen. 

Een van de conclusies van het onderzoek is dat een goed draaiende klasbibliotheek niet zozeer een budgettaire maar wel een beleidskwestie is. De onderzoekster formuleert een aantal mogelijke trajecten ter verbetering van de situatie en lijst een aantal mogelijkheden op die elke school individueel kan realiseren.