Ledenlogin

VUV en Luisterpunt ondertekenen belangrijke op inclusie gerichte overeenkomst

Beeld: 

Op 21 april, tijdens de Staat van het Boek, ondertekenden de Vlaamse Uitgevers Vereniging en Luisterpunt een overeenkomst die voor meer inclusie en een betere en snellere toegang tot lectuur in aangepaste leesformaten (Daisy-luisterboeken en brailleboeken) zorgt voor personen met een leesbeperking.


Geertrui Van den Bossche (VUV), Geert Ruebens (Luisterpunt) en minister Joke Schauvliege bij de ondertekening van het akkoord

Wat betekent dit concreet? 

Dankzij de ondertekening mag Luisterpunt, de bibliotheek voor personen met een leesbeperking, vanaf nu niet alleen aan blinden en slechtzienden maar ook aan personen met dyslexie boeken in aangepast leesformaat uitlenen. In de overeenkomst wordt het begrip ‘leesbeperking’ ruimer bekeken waardoor ook dyslexie, afasie en multiple sclerose door de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) worden aanvaard als leesbeperking.

Luisterpunt is blij met deze uitbreiding. Omdat dyslexie meer en beter wordt opgespoord en vastgesteld, wordt duidelijk dat de groep mensen met deze leesstoornis ontzettend groot is. Zij zijn gebaat met de digitale luisterboeken van Luisterpunt. De Daisy-software (Daisy staat voor Digital Accessible Information SYstem en is de wereldwijde software-standaard voor boeken in aangepast leesformaat voor mensen met een leesbeperking) maakt het mogelijk om de voorleessnelheid van de boeken aan te passen, zodat kinderen en jongeren met dyslexie perfect kunnen lezen en luisteren tegelijk. Over inclusie gesproken: zo krijgen jongeren de gelegenheid om dezelfde boeken te lezen als hun leeftijdsgenoten, en worden ze niet meer gedwongen om ‘gemakkelijke’ boeken te lezen, vaak onder hun intellectueel en emotioneel niveau.

Daarnaast leveren de uitgevers van de VUV aan Luisterpunt een digitaal of gedigitaliseerd bestand van het boek zodat Luisterpunt veel sneller en gemakkelijker kan zorgen voor de conversie, of het leesklaar maken van dit boek voor mensen met een leesbeperking (bv. omzetten naar braille of laten inlezen).

Mensen met een leesbeperking moeten vaak maanden wachten om het boek dat op 1 in de lijstjes staat of het laatste boek van hun favoriete auteur te kunnen lezen. Deze boeken moeten immers eerst worden ingelezen, vaak aan een tempo van 1,5 of 2 uur per week… Als de uitgever het digitale bestand van het boek aanlevert vóór dit boek in de boekhandel ligt, geeft hij Luisterpunt een mooie voorsprong. Dit digitale bestand wordt vervolgens ‘Daisy-klaar’ gemaakt en het inlezen kan beginnen. Alweer een mooie uiting van inclusie: met of zonder leesbeperking, sámen de laatste bestseller lezen!

Wereldwijde evolutie

Deze overeenkomst kadert in een wereldwijde evolutie. In meer en meer landen worden samenwerkingsverbanden en overeenkomsten afgesloten tussen bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking, blindenorganisaties, uitgevers en verenigingen voor dyslexie.

Het is de missie van Luisterpunt om boeken bij álle mensen met een leesbeperking te brengen: iederéén kan lezen! Maar Luisterpunt wil dit doen mét respect voor de auteurswetgeving en de inspanningen die auteurs en uitgevers elke dag leveren.

Natuurlijk willen ook uitgevers en auteurs dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot de boeken die zij met veel vakmanschap maken. Ook de boekensector wil daarom graag zijn maatschappelijk engagement tonen door mensen te helpen voor wie een gewoon boek lezen niet vanzelfsprekend is.

Download het persbericht.