Ledenlogin

Over de acties

in

De promotieacties van Boek.be zijn een belangrijke motor om het boek het hele jaar onder de aandacht te brengen. Boek.be wil een zo breed mogelijk publiek motiveren om boeken te lezen en te kopen. We willen daarbij de non-users overtuigen, de light users motiveren en de heavy users bedienen.

Boekenprijzen: om een bepaald genre of een beroep in de kijker te zetten, organiseert Boek.be prijzen. In 2020 zijn dat:

  • Beste Boekenjuf/ Boekenmeester: dit is een prijs voor een juf of meester die zich op een bijzondere manier inzet voor het lezen van boeken op school. 
  • Boekenleeuw is de prijs voor het best geschreven Nederlandstalige kinder- of jeugboek
  • Boekenpauw  is de prijs voor het mooist geïllustreerde Nederlandstalige kinder- of jeugboek

Boekencampagnes: zijn jaarlijks weerkerende acties voor specifieke doelgroepen die verschillende boekengenres onder de aandacht brengen: 

  • Boekenweek (romans voor volwassenen | 7 - 15 maart 2020)
  • Koop Tijd voor een Boek, generieke campagne voor het boek i.s.m. Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en sport (2018-2019)

Boekenbeurs: hét grootste boekenevenement van de Lage Landen (eind okt > midden nov) spreekt een breed en gelaagd publiek aan.


Voor deze boekenacties en -evenementen kan Boek.be steevast rekenen op de medewerking van haar leden. Deelnemende uitgevers en boekhandels krijgen de mogelijkheid om aan iedere actie mee te doen. Uitgevers hebben over het algemeen inspraak in de selectie van titels voor de campagnes. Boekhandels ontvangen voor iedere actie een pakket met op maat gemaakt actie- en promotiemateriaal (affiches, stickers, pancartes, ...).