Ledenlogin

VVB

Advies & info

Een boekhandel opstarten en draaiende houden is niet altijd een evidente zaak. Er komt heel wat vak- en economische kennis bij kijken. VVB reikt zowel doorgewinterde verkopers als beginnende boekhandelaren (scrol naar beneden) graag informatie aan die kan helpen om uw boekenwinkel optimaal te laten werken.

 • Boekhandel in Actie

  BiA is een traject van VVB in samenwerking met Agentschap Ondernemen en Unizo, waarbij boekhandels gratis een doorlichting en bedrijfsadvies kunnen aanvragen. Om de adviseurs voor dit traject te helpen heeft VVB twee tools in het leven geroepen : een rendabiliteitstool en een marktwerkingstool.

 • Regeling A-Label voor kwaliteitsboekhandels

  De regeling wil kwaliteitsboekhandels ondersteunen die een ruim, divers en kwaliteitsvol assortiment nastreven, extra aandacht besteden aan informatieverstrekking en dienstverlening aan de lezer en literaire activiteiten organiseren. Kwaliteitsboekhandels die aan de voorwaarden voor het label ‘A-Boekhandel' voldoen, kunnen aanspraak maken op gratis exemplaren van titels die productiesteun hebben ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (het VFL en het Agentschap Kunsten en Erfgoed). Ook kunnen literaire activiteiten in de boekhandel worden gesubsidieerd. Om een ruimer titelaanbod inhoudelijk te duiden voor hun cliënteel kunnen de boekhandels inschrijven op een gratis abonnement op de recensietijdschriften van Vlabin-vbc, De Leeswolf en De Leeswelp. Boekhandels die in aanmerking komen voor een A-label kunnen een aanvraag indienen via deze link.  

 • Hebt u ook vragen over de waarderingsregels van uw voorraad?

  VVB vroeg aan VMB Bedrijfsrevisoren om na te gaan hoe de huidige voorraad van de boekhandels wordt gewaardeerd. Een aantal boekhandels - voornamelijk geselecteerd volgens categorie en grootte - werd per mail bevraagd over hun huidige waarderingsregels. 
  Het verslag bevat enerzijds een heldere weergave van de algemene beginselen rond waardering uit het Wetboek van vennootschappen, en anderzijds de concrete beschrijving van de waarderingsregels van de bevraagde boekhandels.
  Doel van dit verslag is een algemene leidraad mee te geven die gebaseerd is op de praktijk en die suggesties geeft voor een mogelijke best practice. 
  Download het verslag van VMB

 • Bestaat er een leidraad waarop je je als potentiële overnemer kunt baseren voor de overname van een zaak? 

  Voor dergelijke vragen kunt u terecht bij UNIZO - dienst 'Overnamemarkt'. Neem zeker al eens een kijkje op www.overnamemarkt.be. Onder het luik 'Informatie' vindt u al heel wat informatie en kunt u ook diverse publicaties rond deze thematiek aanvragen. U kunt steeds bij UNIZO terecht voor bijkomende info.

 • Hoe zit het met btw-tarieven en de vaste boekenprijs in Europa
 • Omdat de btw-tarieven en de vaste prijs van e-boeken onderwerp van discussie zijn in een aantal landen, stelde de European Booksellers Federation een enquête op voor haar leden om een beter overzicht van de situatie te krijgen. De enquête vraagt niet alleen naar de btw-tarieven van e-boeken maar ook van papieren boeken, audioboeken, magazines en kranten. De EBF-leden uit België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk reageerden op de vraag van de EBF. (dd dec. 2010).

  U kunt de overzichten hier raadplegen:

  - overzicht btw-tarieven

  - overzicht vrije vs vaste boekenprijs

 • Is de prijsaanduiding van boeken verplicht?

  Ja! De economische inspectie controleert regelmatig of boeken in de etalage geprijsd zijn. Indien dat niet het geval is, riskeert u een geldboete van €250. 

 • Artikel 5 § 1 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalt het volgende: "Behalve bij openbare verkoop, moet elke onderneming die aan de consument goederen te koop aanbiedt, de prijs hiervan schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden. Indien de goederen te koop uitgestald zijn, moet de prijs bovendien leesbaar en goed zichtbaar aangeduid zijn. § 2: Elke onderneming die aan de consument homogene diensten aanbiedt, moet de prijs hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden. Hou hier dus rekening mee!
  De volledige wet vindt u hier.

 • Hoe lang moet ik mijn documenten voor de BTW en belastingen bijhouden? 

  Qua bewaring van stukken gelden er verschillende regels: Voor de BTW-administratie dient u uw boeken, facturen en dergelijke gedurende 7 jaar (vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van de factuur of het sluiten van de boeken) bij te houden (tenzij de termijn voor herziening langer loopt). Voor de inkomstenbelasting dient u alle documenten die noodzakelijk zijn om uw belastbaar inkomen te bepalen, eveneens te bewaren gedurende 7 jaar (boekjaren). Deze termijn begint te lopen na afloop van het belastbaar tijdperk (boekjaar). Onder deze documenten bevinden zich eveneens de rekeninguittreksels (betaling kosten, ontvangst van gelden). Voor de boekhoudwetgeving dient u uw volledige boekhouding bij te houden gedurende 7 jaar. Alle vennootschapsdocumenten (bv. notulen) dient u te bewaren gedurende 5 jaar na de datum van bekendmaking van de afsluiting van de vereffening van de vennootschap. Bij lopende procedures waarin deze documenten noodzakelijk zijn (bv. faillissementsprocedure, gerechtelijk dossier) dient u de stukken uiteraard te bewaren tot na afloop van de procedure. De gelijkschakeling van de bewaartermijnen voor de boekhoudstukken en de fiscale stukken was één van de voorstellen die UNIZO aan de regering heeft gericht in het kader van administratie vereenvoudiging. (Bron: Unizo) 

 • Hoe omgaan met gratis gadgets bij kranten of tijdschriften?

  In maart 2010 had Humo een actie met een gratis sixpack 33cl-bier die bij iedere Humo werd meegegeven. Daar kwam heel wat reactie op vanwege de krantenhandelaars. Die moesten de sixpacks maar weten te stockeren in hun winkel. Bovendien werden minder sixpacks dan Humo’s geleverd, wat boze klanten opleverde. Ook verkochten krantenhandelaars minder ander bier. UNIZO en de zelfstandige krantenhandelaars vinden dat de gadget-politiek haar grenzen bereikt heeft en bepleiten een afsprakencharter tussen de krantenhandelaars en de distributeurs en mediagroepen. Uitgangspunten daarbij: voorafgaand overleg, een vergoeding voor de krantenhandelaars en afspraken over welk soort gadgets kunnen. UNIZO wil gauw rond de tafel gaan zitten met de distributeurs en mediagroepen. Lees het volledige bericht hier

 • Voor starters

 • Een nieuwe tool voor startende ondernemers. Wie zich voorbereidt op het examen Basiskennis Bedrijfsbeheer voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie, kan vanaf nu gratis de bijhorende syllabus consulteren. De realisatie van deze syllabus past in het kader van het federale KMO-plan dat ervoor tracht te zorgen dat starters bepaalde fundamentele kennis verwerven om de risico’s op faillissement te minimaliseren. 
  Om zelfstandige te worden of een KMO op te richten moet men zich eerst inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Deze inschrijving geeft recht op een ondernemingsnummer. De kandidaat-ondernemer in een commerciële activiteit (natuurlijk persoon of KMO) moet zijn basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen met een diploma of met 'praktische' ervaring in beheer. Wie hierover niet beschikt kan een examen afleggen voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie. 
  Om de slaagkansen van de kandidaten voor het examen te verhogen, besliste Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, hen een tool ter beschikking stellen om zich op deze examens voor te bereiden. 
 • Een ondernemingsplan opstellen.

  U heeft beslist uw professionele toekomst in eigen handen te nemen en te starten met een eigen zaak. Het Agentschap Ondernemen wil u daarbij graag helpen. Het startkompas is een invuldocument (excel bestand) dat de haalbaarheid van uw project onderzoekt en berekent.  Gaat u doordacht en goed voorbereid te werk, dan verhoogt u uw slaagkansen. Met het dynamisch ondernemingsplan kan u het risico beter inschatten. Bovendien kan dit document als basis dienen voor de opmaak van een ondernemingsplan. Een goed onderbouwd ondernemingsplan zal potentiële investeerders, banken of zakenpartners makkelijker overtuigen.

 • Startsimulator.

  Interesse om een eigen zaak op te starten? Maak dan gebruik van de UNIZO Startsimulator. U kunt er (volledig gratis) uw ondernemingsplan en financieel plan volledig mee uitwerken. UNIZO staat u met raad en daad bij om u wegwijs te maken in het platform en de creatie van uw eigen zaak. Via de Startsimulator komt u te weten of u de juiste ondernemersvaardigheden in huis heeft, u stelt er de bedrijfsmissie en -strategie en een marketingplan mee op, en u leert meer over financieringsmogelijkheden. Er is ook een handige checklist met startformaliteiten waradoor u geen enkele wettelijke of praktische formaliteit over het hoofd ziet.