Ledenlogin

Aanbieding collectieve tabletoplossing

De educatieve uitgevers binnen GEWU werken reeds een aantal jaren samen rond het breed en laagdrempelig toegankelijk maken van digitale leermiddelen. Een uitstekend voorbeeld van deze samenwerking is Knooppunt (www.knooppunt.net), een uniek online platform dat aan alle betrokkenen in het Vlaamse onderwijs (d.i. leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten, verspreid over alle onderwijsniveaus) toelaat om met één login en één paswoord toegang te krijgen tot digitale leerinhouden.

De introductie van tablets in het onderwijs is aanleiding om deze service te versterken en te verbreden tot een gemeenschappelijk platform voor de ontwikkeling en uitlevering van e-boeken. Software-ontwikkelaars die interesse hebben om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze applicatie kunnen dit kenbaar maken bij Sarah De Graef (Sarah.degraef@boek.be). Zij bezorgt u, op aanvraag, ook een overzicht van de requirements.

Deadline vrijdag 29 juni '12, 12u.